Elämä HIV-infektion kanssa

Vaikka HIV-infektioon ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, HIV-lääkityksen avulla pystytään nykyisellään erittäin tehokkaasti estämään viruksen eteneminen AIDS-vaiheeseen. Infektio voi tarttumisen jälkeen olla vuosia oireeton tai vähäoireinen ja lääkityksen ansiosta HIV-positiivisena voi elää lähes normaalia elämää. Infektio kuitenkin lisää riskiä moniin kroonisiin sairauksiin ja syöpiin. HIV-positiiviset voivat parantaa vastuskykyään infektion altistamille sairauksille terveellisillä elämäntavoilla, kuten oikealla ravinnolla, riittävällä liikunnalla ja tupakoimattomuudella. Nykyisten HIV-lääkkeiden ansiosta HIV-infektio ei juurikaan vaikuta elämän pituuteen ja todella harvoin johtaa kuolemaan.

FI-NON-00353 11/2020

Kirjaudu ammattilaissivustolle