Kuinka todennäköisesti minä saan vyöruusun?

Joka neljäs sairastaa vyöruusun elämänsä aikana1 2.

Emme tiedä, miksi virus aktivoituu joillakin ihmisillä, mutta sen oletetaan liittyvän alentuneeseen vastustuskykyyn. Laukaisijana saattaa toimia jokin ärsyke, kuten muu infektio, sairaus, vamma tai elimistön immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai sädehoito.

Iän myötä vastustuskyky heikentyy ja myös riski vyöruusun kehittymiseen kasvaa 3. Kaksi kolmesta vyöruusun sairastaneesta on yli 50-vuotias ja iäkkäämmillä ilmenee myös enemmän komplikaatioita.

*Laskuri havainnollistaa erilaisten muuttujien vaikutusta henkilön sairastumisriskiin. Laskuri EI OLE sairauden toteamisen väline. Jos haluat lisätietoja vyöruususta, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaisiin.


Lähteet:

1. Miller E, Marshall R, Vudien J. Epidemiology, outcome and control of varicella-zoster infection. Rev Med Microbiol 1993;4:222-30.
2. Bowsher D. The lifetime occurrence of Herpes zoster and prevalence of post-herpetic neuralgia: A retrospective survey in an elderly population. Eur J Pain 1999;3:335-42.
3. Burke BL et al. Immune responses to varicella-zoster in the aged. Arch Intern Med 1982; 142: 291-293

VACC-1269817-0000 10/2018