Yli miljoona suomalaista sairastaa nivelrikkoa

Nivelrikolla tarkoitetaan nivelen rustojen vaurioitumista siten, että oireena on nivelen kipua, turvotusta, toimintarajoittuneisuutta. Lisäksi nivelestä saattaa kuulua rahisevaa ääntä. Röntgenkuvissa voidaan todeta nivelessä nivelvälyksen kapenemista ja mahdollisia lisäluumuodostumia.

Nivelrikko on sairaus, joka heikentää elämänlaatua. Usein nivelrikkoa pidetään normaaliin ikääntymiseen liittyvänä rappeumasairautena ja sen määrä lisääntyykin iän myötä. Nivel voi kuitenkin vaurioitua, ja nivelrikko syntyä jo hyvinkin nuorena esim. tapaturmien tai virheellisen kuormituksen seurauksena.

Suomessa nivelrikkoa arvioidaan olevan jopa yli miljoonalla henkilöllä. Kansallisten terveystutkimusten mukaan alaraajanivelrikkoa esiintyy yli 400.000 henkilöllä.

Nivelrikko aiheuttaakin suurimpia ongelmia silloin, kun kysymyksessä on kantavien polvi- tai lonkkanivelen vaurioituminen. Sitä voi esiintyä myös selkärangan alueella, kaularangan alueella ja yläraajoissa. Vaikea nivelrikko käsissä tai isovarpaan tyvinivelissä aiheuttaa huomattavaa toiminnallista häiriötä.

On havaittu, että n. 250.000 henkilöä kokee, että nivelrikko rajoittaa merkittävästi heidän toimintakykyään ja yli 70-vuotiaista jo joka toisella on toimintakykyä rajoittava ja häiritsevä nivelrikko. Polvinivelrikkoa esiintyy n. 2 kertaa enemmän naisilla kuin miehillä. Sen sijaan lonkkanivelrikkoa on molemmilla sukupuolilla saman verran.

> Tee oma kipuanalyysi

> Katso helpot jumppaohjeet 

> Nivelrikko ja matkailu: lue vinkit matkalle

 

Maailman Nivelrikkopäivää vietetään 12.10.2012

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle