Vuorotyö voi altistaa diabetekselle

Vuorotyötä tekevät sairastuvat diabetekseen päivätyöläisiä herkemmin, tuore tutkimus osoittaa. Erityisen suuri diabeteksen riski näyttäisi olevan vuorotyötä tekevillä miehillä.

Vuorotyö on liitetty useisiin terveyshaittoihin kuten rintasyöpään ja sydän- ja verisuonitauteihin, mutta diabeteksen suhteen tutkimusnäyttö on ollut ristiriitaista.

Kiinalaistutkijat analysoivat uudelleen aikaisempien tutkimusten tuloksia, ja totesivat vuorotyöläisten sairastuvan diabetekseen lähes 10 prosenttia todennäköisemmin kuin työntekijöiden, jotka eivät olleet koskaan tehneet vuorotyötä.

Miehet sairastuivat naisia herkemmin, sillä vuorotyössä olevien miesten sairastumisriskin oli 37 prosenttia ja naisten 9 prosenttia suurempi kuin päivätyöläisten. Etenkin vaihtelevasti eri vuoroissa työskentely oli haitallista.

Tutkimus ei paljasta mistä vuorotyön terveyshaitat johtuvat, mutta todennäköisesti ne liittyvät vuorokausirytmin häiriintymiseen, ravitsemuksellisiin tekijöihin ja unen puutteeseen. Myös vuorotyön vaikutus sosiaalisiin suhteisiin ja niihin liittyvään stressiin saattaa olla yhteyden taustalla. Erityisen mielenkiintoisena tutkijat pitävät katsauksessa tehtyä havaintoa sukupuolten välisistä eroista. Eron syiden selvittäminen vaatii heidän mielestänsä jatkotutkimuksia.

Suomessa miltei joka neljäs työikäinen tekee vuorotyötä tai noudattaa hyvin epäsäännöllisiä työaikoja. Sopeutuminen vuorotyöhön on yksilöllistä, mutta useimmilla etenkin yövuoroihin sopeutuminen alkaa heiketä 45. ikävuoden jälkeen.

Tutkimuksiin oli osallistunut yli 220 000 miestä ja naista, joista 15 000 kärsi diabeteksesta. Tulokset julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Occupational and Environmental Medicine, doi:10.1136/oemed-2014-102150

http://oem.bmj.com/content/early/2014/06/12/oemed-2014-102150.short

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle