Varhaisella dementialla ainakin kahdeksan ehkäistävää riskitekijää

Varhainen eli ennen 65. ikävuotta alkava dementia on osin geneettinen sairaus, mutta ruotsalaistutkijoiden mukaan sillä on myös monia ehkäistävissä olevia riskitekijöitä.

Heidän tutkimuksensa perustuu lähes 500 000 ruotsalaismiehen rekisteritietoihin 54 vuoden ajalta. Riskitekijöitä koskevat tiedot oli kerätty miesten suorittaessa asepalvelusta vuosina 1969–1979.

Tulokset osoittivat, että varhaisen dementian riskiä suurensivat runsas alkoholin käyttö, muut päihteet, aivohalvaus, psyykenlääkkeet, masennus, isän dementia, armeijassa havaittu heikko kognitiivinen toimintakyky sekä lyhytkasvuisuus. Myös korkea verenpaine liittyi dementian riskiin, mutta tulokset olivat tältä osin epäselvempiä.

Suurimmassa varhaisen dementian riskissä olivat miehet, jotka 18-vuotiaana menestyivät heikoiten muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä ja joilla lisäksi oli vähintään kaksi edellä mainittua riskitekijää. Heidän sairastumisriskinsä oli peräti 20-kertainen verrattuna muihin miehiin.

Tulokset viittaavat siihen, että varhaista dementiaa voi ehkäistä tai ainakin sen todennäköisyyttä voi pienentää. Suurin yksittäinen vaikutus oli alkoholinkäytöllä. Runsas käyttö 18-vuotiaana ennakoi suurkulutusta myös myöhemmin elämässä, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin Jama Internal Mecine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Jama Internal Mecine 2013;DOI:10.1001/jamainternmed.2013.9079)

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid26998#Abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle