Uskomuksia ja luuloja tyypin 2 diabeteksesta

Diabetes on suomalaisten kansansairaus, jota sairastaa jopa puoli miljoonaa suomalaista. Silti siihen liittyy monia uskomuksia ja luuloja, jotka voivat jopa estää diabeteksen tehokasta hoitoa ja sitä kautta lisätä riskiä sairastua vakaviin lisäsairauksiin kuten sydänkohtauksiin tai aivohalvauksiin.

Seuraavien väittämien avulla voit testata oman tietämyksesi diabeteksesta ja sen hoidosta.

Diabeetikko ei voi syödä sokeria

TARUA

Diabeetikko voi käyttää tavallisella sokerilla makeutettuja tuotteita. Runsas sokerin nauttiminen voi kuitenkin aiheuttaa verensokerin heittelyä, eikä se sovi kenenkään terveelliseen ruokavalioon. On myös hyvä muistaa, että sokerittomista tuotteista ei automaattisesti ole diabeetikolle hyötyä - esimerkiksi sokerittomat leivonnaiset voivat olla jopa rasvaisempia kuin tavalliset tuotteet.

Diabeetikoiden täytyy syödä koko ajan

TARUA

Terveelliseen ruokavalioon kuuluu suhteellisen säännöllinen ateriarytmi. Säännöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että päivittäin syödään suunnilleen yhtä monta kertaa ja jokseenkin samoihin aikoihin.

Päivän ruokamäärä on yleensä hyvä jakaa kolmelle pääaterialle (aamiainen, lounas, päivällinen) ja lisäksi tarpeen mukaan 1–3 välipalalle. Säännöllinen ateriarytmi auttaa verensokerin hallinnassa, ruoan ja lääkityksen yhteensovittamisessa sekä painonhallinnassa. Jos aterioiden väli venyy kovin pitkäksi, se saattaa johtaa liian suureen nälkään ja hallitsemattomaan hotkimiseen. Liikunnan yhteydessä verensokeri voi joskus laskea liian alas, ja silloin pieni välipala voi olla tarpeen.

Kaikki diabeetikot ovat ylipainoisia

TARUA

Ylipaino ja erityisesti keskivartalolihavuus lisää diabetekseen sairastumisen riskiä, mutta normaalipainoinenkin voi yhtä hyvin sairastua, mikäli hänen lähisuvussaan on tyypin 2 diabetesta tai hänellä on muita riskitekijöitä kuten vähäinen fyysinen aktiivisuus, kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, aiemmin todettu sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Myös ikääntyminen lisää sairastumisen riskiä.

Kaikki diabeteslääkkeet ovat pistettäviä

TARUA

Suurin osa tyypin 2 diabetesta sairastavista henkilöistä käyttää tablettimuotoisia lääkkeitä. Tablettilääkkeitä voidaan käyttää joko yksinään tai yhdessä toisten tablettilääkkeiden tai insuliinin kanssa. Sopiva lääkitys suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Diabeteslääkkeet lihottavat

TARUA

Kun diabeetikon lääkehoito aloitetaan tai sitä tehostetaan ja hoitotasapaino parantuu, paino saattaa lähteä nousuun muun muassa siksi, että virtsaan erittyy vähemmän glukoosia ja sitä kautta energiaa. Painonhallinnan kannalta edullisimpia tabletteina käytettäviä lääkeaineita ovat metformiinia sisältävät valmisteet ja DPP-4-estäjät (ns. gliptiinit), joiden käytön yhteydessä painon nousua ei yleensä esiinny. Insuliinin yhteydessä muutaman kilon painonousu ei ole epätavallista.

Diabeetikoiden täytyy jatkuvasti mitata verensokereita

TARUA

Diabeetikon on pyrittävä pitämään verensokeritaso mahdollisimman normaalina ympäri vuorokauden, sillä rajut verensokerin heilahtelut eivät ole hyvästä. Oman voinnin perusteella on vaikea arvioida verensokerin tasoa. Verensokerimittausten viikoittainen määrä riippuu sokeritasapainosta, hoidon tavoitteista ja hoitomuodosta.  Verensokerin kotiseurannan tarve, mittausten välit ja numeeriset tavoitteet

määritetään lääkärin/diabeteshoitajan vastaanotolla yhdessä potilaan kanssa.

Kaikki tyypin 2 diabeetikot ovat iäkkäitä

TARUA

Ikä on riskitekijä. Suurin osa tyypin 2 diabeetikoista on yli 40-vuotiaita. Tauti yleistyy kuitenkin yhä nuorempien keskuudessa.

Diabetes heikentää elämänlaatua ja rajoittaa tekemistä

TARUA

Diabetes ei heikennä elämänlaatua, jos siihen saa hyvää ja oikeanlaista hoitoa. Ajoissa aloitetulla tehokkaalla ja räätälöidyllä hoidolla voidaan hidastaa sairauden etenemistä ja lisäsairauksien ilmaantumista.

Sokeroimattomat tuotteet eivät nosta verensokeria

TARUA

Sokeroimattomatkin tuotteet voivat sisältää hiilihydraatteja, jotka elimistössä pilkkoutuessaan muuttuvat yksinkertaisiksi sokereiksi ja voivat näin nostaa verensokeria Esimerkiksi jauhot muuttuvat elimistössä sokeriksi.

> Tunnista tyypin 2 diabeteksen riskitekijät

31-Mar-2012 JMT-2011-FIN-2742-W

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle