Uniapneaa sairastavilla enemmän osteoporoosia

Obstruktiivista uniapneaa potevat voivat taiwanilaistutkimuksen mukaan olla tavallista alttiimpia osteoporoosille eli luukadolle. Etenkin tämä havaitaan naisilla ja iäkkäillä potilailla.

Taiwanilaisten tulokset julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä, ja niiden perusteella uniapnea-diagnoosin saaneilla todetaan osteoporoosi lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin terveillä samanikäisillä.

Riski havaittiin seuraamalla 1 400 uniapneapotilasta kuuden vuoden ajan ja vertaamalla heidän sairastumisriskiään yli 20 000 terveeseen verrokkiin. Uniapnean ja osteoporoosin yhteys havaittiin riippumatta potilaiden muista sairauksista, sukupuolesta tai iästä, mutta voimakkain se oli iäkkäillä ja naisilla.

Jos taiwanilaisten tulokset vahvistuvat lisätutkimuksissa, uniapnean hoitaminen voisi estää osteoporoosin kehittymisen monilta potilailta. Ennen lisätutkimuksia on kuitenkin liian aikaista sanoa kuvastavatko tulokset vain tilastollista yhteyttä vai todellista syy-seuraussuhdetta.

Osteoporoosi eli luukato tarkoittaa luiden heikkenemistä ja siitä johtuvaa murtumariskiä. Osteoporoosi on naisilla paljon yleisempi kuin miehillä.

Obstruktiivista uniapneaa potevan ylähengitystiet ahtautuvat unen aikana, mikä aiheuttaa hengityskatkoksia. Noin neljä prosenttia suomalaisista miehistä ja kaksi prosenttia naisista sairastaa uniapneaa. Uniapnea altistaa mm. sydän- ja verisuonitaudeille, dementialle ja tapaturmille.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2014)

http://press.endocrine.org/toc/jcem/current

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle