Terve luu ei liukastumisesta murru

Lumi, jää ja pakkanen tuovat talven tuntua. Kaikille esimerkiksi jää ei kuitenkaan ole ainoastaan nautittava talven elementti. On arvioitu, että vuosittain Suomessa liukastuu yli 50 000 jalankulkijaa siten, että he joutuvat hakeutumaan hoitoon liukastumisesta aiheutuneiden vammojen takia. Terve luu ei kuitenkaan yleensä liukastumisesta murru. Erikoislääkäri Marjo Lehtonen-Veromaan mukaan D-vitamiinilla onkin merkittävä rooli murtumien ennaltaehkäisyssä.

Aikaisempi murtuma ennustaa uutta murtumaa. Liukastumismurtuman tai muun matalaenergisen murtuman saaneiden potilaiden luuntiheys ja siten osteoporoosiriski tulisi aina selvittää. Osteoporoottinen murtuma syntyy tyypillisesti juuri matalaenergisessä tapaturmassa, esimerkiksi liukastuessa. Se on usein osoitus siitä, että potilaalla on heikko luun laatu.

"D-vitamiinin merkitystä matalaenergisten murtumien ennaltaehkäisyssä on aliarvioitu. D-vitamiini on osteoporoosihoidon kulmakivi ja sen puute vaikuttaa kahdella eri tavalla: se kiihdyttää luun tiheyden vähenemistä ja aiheuttaa myös lihasheikkoutta, mikä on omiaan lisäämään kaatumistaipumusta ja siten myös matalaenergisiä murtumia", Lehtonen-Veromaa toteaa.

”Hoito on kohdistettava korjattavissa oleviin tekijöihin. Luun kiihtynyt aineenvaihdunta voidaan palauttaa normaaliksi bisfosfonaattihoidolla. Lisäksi on tärkeä korjata D-vitamiinin puutos ja puuttua elämäntapoihin, jotka voivat lisätä kaatumisriskiä tai heikentää luun laatua”, Lehtonen-Veromaa muistuttaa.

Murtumapotilaiden osteoporoosiriski tulisi kartoittaa

Murtumaa hoidettaessa pitäisi potilaat seuloa osteoporoosin suhteen ja hoitaa osteoporoosia niin, että ehkäistään uusia murtumia. Luuntiheyden osoittava DXA-mittaus tulisi tehdä yleisesti 45–75-vuotiaille murtumapotilaille. Luuntiheyden ollessa pieni, tulisi potilaalle tarjota hoitoa. Osteoporoosi on niin yleinen, että esimerkiksi yli 75-vuotiaille lonkkamurtumapotilaille voidaan yleensä aloittaa lääkehoito ilman luuntiheysmittaustakin.

Tällä hetkellä Suomessa vain pieni osa murtuman saaneista potilaista tutkitaan osteoporoosin varalta. Hoidon tehostumisen kannalta olisi tärkeä löytää keinot osteoporoosin toteamiseen ja potilaiden saattamiseen hoidon piiriin. Hyviä tuloksia on saatu murtumahoitajakäytännöllä, jolloin osteoporoosiin perehtynyt sairaanhoitaja analysoi tapaturmaosastolla murtumapotilaiden riskitekijät ja ohjaa korkean osteoporoosiriskin omaavat potilaat tutkimuksiin ja hoitoarvioon.

Murtumat tulevat kalliiksi veronmaksajille

Osteoporoosihoidon tehostaminen on tarpeen, sillä osteoporoosista koituvat kustannukset ovat yhteiskunnalle suuret. Murtumahoitoihin menee noin 390 miljoonaa euroa vuodessa. Osteopenian ja osteoporoosin yleistyminen johtuu ennen muuta väestön ikääntymisestä, mutta myös elintavoilla (esim. tupakointi) on vaikutusta luuntiheyden vähenemiseen. Suomessa on noin 400 000 henkilöä, joilla on osteoporoosi. Osteoporoosin riski nousee iän myötä. 50–84-vuotiaista naisista 20 % on osteoporoosi ja samanikäisillä miehillä osteoporoosia esiintyy 5 %:lla. Osteopeniasta eli luun tiheyden vähenemisestä kärsiviä on vielä suurempi joukko.

Osteoporoosi yleistyy

Osteoporoosi on tyypillinen vaihdevuosi-iän ylittäneiden naisten sairaus. Suomessa on arviolta 400 000 ihmistä, jotka eriasteisesti sairastavat osteoporoosia - suurin osa tietämättään. Sairaus on diagnosoitu jo noin 50 000 suomalaisella, mutta todellisuudessa potilaita on monikertainen määrä. Ja uusien tapausten määrä kasvaa, kun väestö ikääntyy.

Kyseessä on luuston sairaus, joka vaikuttaa luun kestävyyteen ja rakenteeseen. Kun luu haurastuu, se altistuu murtumille vähäisissäkin iskuissa.

Tilastojen mukaan osteoporoosi on yhä paheneva kansanterveydellinen ongelma myös Suomessa. Hyvin suunnitellulla hoidolla osteoporoosin etenemistä voidaan hidastaa merkittävästi. Tästä syystä olisi tärkeää, että mahdolliset potilaat hakeutuisivat hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Osteoporoosin hoito on kokonaisvaltaista toimintaa ja tärkeä osa hoitoa ovat D-vitamiinin ja kalsiumin lisäksi myös luulääkkeet. Joissakin valmisteissa on myös D-vitamiini mukana. On tärkeää, että alentuneeseen D-vitamiinitasoon kiinnitetään huomiota ja että D-vitamiini otetaan osaksi päivittäistä osteoporoosin hoitoa.

Lisätietoa osteoporoosista ja sen hoidosta löytyy osoitteesta www.osteoporoositieto.fi

MSD Finland Oy on kansainvälisen lääkeyrityksen Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiö, joka toimii paremman elämän puolesta Suomessa. Yhtiön toiminta perustuu uusien innovatiivisten lääkevalmisteiden kehittämiseen ja valmistamiseen. MSD osallistuu monella tavalla ihmisten terveyden edistämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. kipu-, osteoporoosi-, kolesteroli-, verenpaine-, astma- ja HIV-lääkkeitä. Merck & Co., Inc. tunnetaan Euroopassa paremmin nimellä Merck Sharp & Dohme (MSD), jota käytetään sen tytäryhtiöistä. Yhtiön pääkonttori on New Jerseyssä Yhdysvalloissa, ja sillä on tytäryhtiöitä lähes kaikissa maailman maissa. MSD:llä on henkilöstöä yhteensä 61 500.

Lisätietoa MSD Finland Oy:stä löytyy internetsivuilta www.msd.fi.

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle