Sydäntautikuolleisuus puolittunut Euroopassa

Sydän- ja verisuonitaudit ja sepelvaltimotauti ovat yhä merkittävin kuolinsyy Euroopassa, mutta lähes kaikissa Euroopan maissa sepelvaltimotautikuolleisuus on puolittunut sitten 1980-luvun alun. Maiden välillä on silti eroja, tuore selvitys osoittaa.

Tutkimus osoittaa myös, että diabeteksen ja lihavuuden yleistyminen ei ainakaan vielä ole taittanut suotuisaa kehitystä. Monet ovat pelänneet etenkin nuorten sydäntautikuolleisuuden kasvaneen näiden riskitekijöiden vuoksi.

Tutkimuksessa sepelvaltimotaudin aiheuttamat kuolemat selvitettiin 26 Euroopan maasta vuosilta 1980–2009. Kuolemat ryhmiteltiin iän ja sukupuolen perusteella.

Selvityksen perusteella miesten ja naisten sepelvaltimotautikuolleisuus on laskenut eniten Tanskassa, Maltassa, Hollannissa, Ruotsissa, Irlannissa ja Britanniassa. Heikoin tilanne on puolestaan Unkarissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa.

Suomi sijoittuu vertailussa keskikastiin. Meillä sepelvaltimotaudin aiheuttamat kuolemat vähentyivät noin 50 prosenttia vuosina 1980–2009. Tämä tapahtui miehillä ja naisilla.

Tutkijat pitävät tuloksia osoituksena siitä, ettei sydänkuolleisuuden suotuisa kehitys ole pääpiirteittäin taittunut Europassa. Tupakoinnin, diabeteksen ja lihavuuden yleistyminen voi silti lähivuosina lisätä sepelvaltimotautikuolleisuutta, ja tämän vuoksi tilannetta pitää seurata etenkin nuorempien ikäluokkien osalta, tutkijat kirjoittavat.

Tulokset julkaisi European Heart Journal.

Uutispalvelu Duodecim

(European Heart Journal 2013;DOI:10.1093/eurheartj/eht159)

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/11/eurheartj.eht159.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle