Solariumin syöpävaarasta lisää näyttöä

Monet käyvät solariumissa ennen aurinkorannoille lähtöä, koska uskovat sen ehkäisevän ihon palamista ja siten myös ihosyövän vaaraa. Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset kuitenkin viittaavat heidän altistavan itsensä melanooma-ihosyövälle riippumatta siitä kuinka helposti he ihonsa polttavat.

Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin Journal of the National Cancer Institute -lehdessä, ja ne perustuvat 1 200 melanoomapotilaan ja 1 100 terveen saman ikäisen vertailuun.

Tutkijat selvittivät miten usein osallistujat olivat ihonsa polttaneet auringossa tai solariumissa. Lisäksi analyysissa huomioitiin osallistujien sosioekonomiset taustat, ihotyyppi, auringossa vietetty aika ja lukuisia muita tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja 

Näiden kaikkien huomioimisen jälkeenkin solariumissa käyminen liittyi suurentuneeseen melanoomariskiin riippumatta siitä miten usein osallistujat olivat ihonsa polttaneet elämänsä aikana.

Yhteys korostui melanoomaan sairastuneilla, jotka eivät olleet koskaan polttaneet ihoaan auringossa tai solariumissa. Heidän joukossaan solariumin käyttäjiä oli neljä kertaa enemmän kuin verrokeissa. He olivat myös usein aloittaneet solariumissa käymisen nuorina ja harrastaneet sitä pitkään.

Ihomelanooma on yleistynyt viime vuosikymmeninä nopeasti, ja se on ihosyövistä kaikkein tappavin. Tärkein ihomelanooman riskitekijä on auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttama ihon palaminen. Myös runsaat luomet ja lähisukulaisen melanooma altistavat sairastumiselle.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the National Cancer Institute 2014;DOI:10.1093/jnci/dju112)

http://jnci.oxfordjournals.org/content/current

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle