Raskausdiabetes suurentaa jälkeläisen diabetesriskiä

Äidin raskausdiabetes voi suurentaa lapsen diabetesriskin moninkertaiseksi. Lasten haimoissa on tuoreen tutkimuksen mukaan insuliinin tuotantoa haittaavia muutoksia, jotka todennäköisesti selittävät diabetesriskin.

Diabetologia-lehden julkaisemat tulokset ovat huolestuttavia, sillä raskausdiabetes on hyvin yleinen ja voi siksi vaikuttaa monien lasten diabetesriskiin. Suomessa arviolta 12 % synnyttäjistä kärsii raskausdiabeteksesta. Raskausdiabeteksella tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäistä kertaa havaittua sokeriaineenvaihdunnan häiriötä.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa 255 ylipainoista nuorta seurattiin kolmen vuoden ajan. Nuorilla ei ollut diabetesta tai glukoosiaineenvaihdunnan häiriöitä tutkimuksen alkaessa. Joka kuudennen äiti oli sairastanut raskausdiabetesta.

Seurannan aikana tyypin 2 diabetes tai glukoosin sietokyvyn alentuminen todettiin 31 prosentilla  nuorista, jonka äiti oli potenut raskausdiabetesta, mutta vain 9 prosentilla verrokeista

Todennäköinen selitys eroille löytyi nuorten haimoista. Raskausdiabetekselle altistuneilla insuliinia tuottavat haiman beetasolut eivät toimineet niin tehokkaasti kuin pitäisi, mikä voi altistaa diabetekselle. Beetasolujen toimintahäiriö huomattiin jo seurannan alussa. Raskausdiabetekselle altistuneiden insuliiniherkkyys lisäksi heikkeni seurannan aikana verrattuna muihin tutkittuihin.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, joten raskausdiabetesta voi pitää mahdollisesti hyvinkin merkittävänä diabetesriskinä jälkeläiselle. Tutkijat suosittavat, että näitä lapsia ja heidän glukoosiaineenvaihduntaansa seurattaisiin tarkoin, jotta mahdollisimman monen sairastuminen saataisiin ehkäistyä.

Raskausdiabetes voi myös lisätä sikiön suurikokoisuuden ja synnytyskomplikaatioiden vaaraa. Lisäksi joka kymmenes raskausdiabeteksen sairastanut nainen sairastuu varsinaiseen diabetekseen kuuden vuoden sisällä raskaudesta.

Uutispalvelu Duodecim

(Diabetologia 2014;DOI:10.1007/s00125-014-3345-2)

http://www.diabetologia-journal.org/

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle