Perinteiset riskitekijät selittävät yksinäisten sydänriskejä

Uutiset5.10.2018Uutispalvelu Duodecim

Yksinäisyys ja sosiaalisten suhteiden vähyys on yhdistetty suurentuneeseen vaaraan sairastua sydäninfarktiin ja muihin sydänoireisiin, mutta tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan sairastumisriski johtuu pitkälti ylipainosta, tupakoinnista ja muista tunnetuista sydänriskitekijöistä. Tutkimus julkaistiin Heart-lehdessä.

Tulokset perustuvat 480 000 brittiläisen seitsenvuotiseen seurantaan. Seurannan aikana 5 700 osallistujaa sairastui sydäninfarktiin ja 3 500 aivoverenkiertohäiriöön.

Itsensä yksinäiseksi kokevat ja muista ihmisistä eristyksissä elävät sairastuivat noin 40 prosenttia todennäköisemmin kuin samanikäiset, jotka eivät olleet yksinäisiä. Sydäninfarktin jo sairastaneilla eristyneisyys suurensi myös riskiä menehtyä seurannan aikana.

Kun tutkijat seuraavaksi huomioivat monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, yksinäisyyden ja eristyneisyyden vaikutukset pienenivät huomattavasti. Tarkemmassa analyysissa yksinäisyyteen ja eristyneisyyteen liitetty sairastumisriski selittyi lähinnä muilla riskitekijöillä, kuten tupakoinnilla, lihavuudella, muilla sairauksilla tai alhaisella sosiaalisella ja taloudellisella asemalla.

Tulokset ovat tervetulleita, sillä ne valaisevat yksinäisyyteen liittyvien terveysriskien taustoja. Ne myös viittaavat siihen, että yksinäisten ja eristyksissä elävien sydänriskitekijöihin kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota.

Uutispalvelu Duodecim

(Heart 2018;DOI:10.1136/heartjnl-2017-312663)

http://doi.org/10.1136/heartjnl-2017-312663

Aihetta käsitellään myös Duodecimin terveysuutisissa YouTubessa

Artikkelin tunnus: uux22846 (2018105)© 2018 Duodecim. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle