Osteoporoosi havaitaan usein vasta murtuman yhteydessä

Osteoporoosi eli luukato on luuston sairaus, jossa luun määrä vähenee ja rakenne muuttuu. Sairaus aiheuttaa luuston haurastumista ja siksi riski saada murtuma kasvaa. Osteoporoottinen murtuma syntyy usein suhteellisen vähäisen onnettomuuden yhteydessä, esim. kaatumisessa.

Suomessa arvioidaan olevan 400 000 ihmistä, jotka sairastavat osteoporoosia – suurin osa tietämättään. Koska sairaus ei oireile, se havaitaan usein vasta murtuman yhteydessä. Murtuma ennustaa uutta murtumaa, minkä vuoksi olisikin tärkeää kartoittaa osteoporoosin riskitekijät potilailla, joilla on ollut kaatumisen tai pienen tapaturman aiheuttama murtuma.

 Osteoporoosista johtuvia murtumia tilastoidaan Suomessa vuosittain yli 30 000. Onkin arvioitu, että joka toinen suomalainen nainen ja noin 15 % miehistä saa elämänsä aikana osteoporoosista johtuvan murtuman

Tärkeä D-vitamiini

D-vitamiini on kalsiumin ja luulääkkeiden ohella keskeinen osa osteoporoosin hoitoa. D-vitamiinin puutoksen luustovaikutukset on tunnettu jo vuosia. Lisäksi vanhuksilla D-vitamiini vaikuttaa lihaskuntoon. Lisääntynyt lihaskunto auttaa tasapainon säilyttämisessä ja vähentää siksi kaatumisia, jolloin murtumariski pienenee. Tämän vuoksi on tärkeää, että alentuneeseen D-vitamiinitasoon puututaan systemaattisesti ja että varmistetaan erityisesti osteoporoosipotilaiden riittävä D-vitamiinin saanti.

Myös säännöllisellä ja monipuolisella liikunnalla, sekä terveellisellä ruokavaliolla on tärkeä rooli osteoporoosin hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Vaihdevuodet lisäävät luun haurastumista

Luun aineenvaihduntaan vaikuttavat myös hormonit. Naisilla vaihdevuosien aiheuttama estrogeenituotannon loppuminen lisää yleensä luun haurastumista. Kansainvälinen Osteoporoosiyhdistys suositteleekin luuntiheysmittausta kaikille yli 50-vuotiaille murtuman saaneille naisille. Miehillä testosteronin väheneminen voi heikentää luustoa. Luuston lujuus riippuu suurelta osin luun massan määrästä. Luun massan tiheyteen vaikuttaa lähes 80 %:sesti perimä. Siksi, mikäli lähisuvussa naisilla on ollut murtumia, saattavat nämä viitata perinnölliseen osteoporoositaipumukseen. 

Pitkä talvi aiheuttaa D-vitamiinin puutosta

Luuston lujuuteen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä ovat mm. D-vitamiini ja kalsium. Elimistön nestetasapainon säätely ja hormonien tuotanto sekä sydämen normaali toiminta vaatii kalsiumia. Se on myös perusedellytys hyvälle luustolle ja hampaistolle. Jos kalsiumia ei ole tarpeeksi tai se imeytyy huonosti, ottaa elimistö puuttuvan määrän luustosta. D-vitamiinia puolestaan tarvitaan, jotta ravinnosta saatava kalsium imeytyisi toivotusti.

Koska D-vitamiini muodostuu ihossa auringonvalon vaikutuksesta, on suomalaisilla pitkän, pimeän talven takia usein D-vitamiinin puute. Kesälläkään emme luultavasti saa tarvittavaa määrää D-vitamiinia. Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista elää D-vitamiinin puutteessa. D-vitamiini voi vaikuttaa luumurtumien syntyyn myös toista kautta. Sen puutos aiheuttaa esimerkiksi lihasheikkoutta ja tasapainohäiriöitä, jolloin myös kaatumisriski kasvaa.

Lue lisää osteoporoosista: http://www.parempaaelamaa.fi/osteoporoosi

Maailman Osteoporoosipäivää vietetään 20.10.

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle