Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Nivelrikon tärkein oire on kipu

Tyypillisesti nivelrikkopotilas hakeutuu lääkärin vastaanotolle nivelkivun takia. Lisäksi nivelessä saattaa olla turvotusta, kuumotusta ja liikerajoitusta. On tärkeätä selvittää, missä määrin nämä vaivat häiritsevät potilaan toimintakykyä.

Esiintyykö ainoastaan liikkeellelähtökipua, paheneeko kipu tietyn kävelymatkan jälkeen vai onko kipu peräti yöunta häiritsevää? Nykykäsityksen mukaan kaikissa tilanteissa nimenomaan kivun kuriin saattaminen on erittäin tärkeää.

Potilaan toimintakyvyn haitan arviointi on toinen tärkeä seikka vastaanotolla. Toimintakyvyn rajoittuminen voi olla merkittävä niin työkyvyn kuin tavanomaisissa kotiaskareissa selviytymisen kannalta. Nivelrikko aiheuttaa erityisesti iäkkäämmille sosiaalista haittaa ja heikentää elämänlaatua.

Tulehdus aiheuttaa kipua

Nivelrustossa ei varsinaisesti ole kipuhermopäätteitä, ja kipu onkin monen eri tekijän summa. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että nivelruston vaurioituessa nivelnesteeseen vapautuu rustosta kappaleita, mikä käynnistää tulehduksen. Tämän seurauksena nivelessä voi esiintyä turvotusta, kuumotusta ja kipua.

Pahimmillaan tämä johtaa toiminnan rajoittumiseen, nivelen liikelaajuuden kapenemiseen tai siihen, ettei henkilö kykene käyttämään lainkaan kyseistä niveltä.

Kipu vaivaa myös levossa

Tyypillistä nivelrikkopotilaalle on voimakkaassa rasituksessa tuleva kipu, joka helpottuu rasituksen tauottua. Myöhemmin vähäisempikin rasitus aiheuttaa kipua ja pahimmillaan kipu on päivittäistä jopa levossa.

Nivelrikolle tyypillistä on nivelten jäykkyys levon jälkeen. Aamuisin nivelet ovat jäykät ja kankeat, mutta vetristyvät muutamassa minuutissa, useimmiten alle puolessa tunnissa, erona nivelreumaan, jossa samainen aamujäykkyys kestää yli puoli tuntia jatkuen parikin tuntia.

Nivelrikon hoito on kivunhoitoa

Nivelrikon paras hoito on ennaltaehkäisy. Tämän vuoksi vaaratekijät on hyvä tunnistaa. Ylipainon välttäminen, hyvä lihaskunto ja tapaturmien eliminointi ovat parhaita nivelrikon ehkäisytoimia. Nivelrikon alkuvaiheessa tehokas kivunhoito ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä.

Mikä on nivelrikko?

 • Nivelrikolla tarkoitetaan nivelen rustojen vaurioitumista siten, että oireena on nivelen kipua, turvotusta, toimintarajoittuneisuutta.
 • Lisäksi nivelestä saattaa kuulua rahisevaa ääntä.
 • Röntgenkuvissa voidaan todeta nivelessä nivelvälyksen kapenemista ja mahdollisia lisäluumuodostumia.
 • Nivelrikko on sairaus, joka heikentää elämänlaatua.
 • Usein nivelrikkoa pidetään normaaliin ikääntymiseen liittyvänä rappeumasairautena ja sen määrä lisääntyykin iän myötä.
 • Nivel voi kuitenkin vaurioitua, ja nivelrikko syntyä jo hyvinkin nuorena esim. tapaturmien tai virheellisen kuormituksen seurauksena.

Kuinka yleinen nivelrikko on?

 • Suomessa nivelrikkoa arvioidaan olevan jopa yli miljoonalla henkilöllä.
 • Kansallisten terveystutkimusten mukaan alaraajanivelrikkoa esiintyy yli 400.000 henkilöllä.
 • Nivelrikko aiheuttaakin suurimpia ongelmia silloin, kun kysymyksessä on kantavien polvi- tai lonkkanivelen vaurioituminen.
 • Sitä voi esiintyä myös selkärangan alueella, kaularangan alueella ja yläraajoissa.
 • Vaikea nivelrikko käsissä tai isovarpaan tyvinivelissä aiheuttaa huomattavaa toiminnallista häiriötä.
 • On havaittu, että n. 250.000 henkilöä kokee, että nivelrikko rajoittaa merkittävästi heidän toimintakykyään ja yli 70-vuotiaista jo joka toisella on toimintakykyä rajoittava ja häiritsevä nivelrikko.
 • Polvinivelrikkoa esiintyy n. 2 kertaa enemmän naisilla kuin miehillä. Sen sijaan lonkkanivelrikkoa on molemmilla sukupuolilla saman verran.

Maailman Nivelrikkopäivää vietetään 12.10.2011.

Valtakunnallista Reumaviikkoa vietetään 9.-16.10.2011.

Lue lisää nivelrikosta: http://www.parempaaelamaa.fi/kipu/nivelkivut/nivelrikko

Takaisin