Musiikkiterapia voi lievittää tinnitusoireita

Saksalaisten tutkijoiden mukaan yksilöllisesti laaditulla musiikkiterapialla voidaan helpottaa tinnitusoireita. Vuoden kestävän hoidon jälkeen testiryhmä kertoi, että korvissa soivat hälyäänet olivat käyneet heikommiksi.

Münsteriläisen Westfälische Wilhelms –yliopiston tutkimukseen osallistui 39 pitkäaikaisesta tinnituksesta kärsivää henkilöä. Musiikkihoidossa testiryhmä sai valita omien mieltymystensä mukaista musiikkia, jota muokattiin kullekin yksilölle sopivaksi. Musiikista poistettiin tinnituksen taajuutta vastaavat soinnut, jonka jälkeen sitä kuunneltiin keskimäärin 12 tuntia viikossa. Tutkimuksen johtaja Christo Pantev kertoo BBC:n verkkouutisissa, että kyseessä on miellyttävä ja edullinen tinnituksen hoitomuoto. Musiikkihoito ei paranna vaivaa, mutta voi lievittää oireita ja toimia täydentävänä hoitona.

Tinnitus ilmenee surinana, vinkunana ja soimisena

Tinnitusta esiintyy eri arvioiden mukaan 1-10 prosentilla väestöstä. Kohisevat tai vinkuvat äänet, jotka eivät johdu ulkoisesta kuulohavainnosta, ovat häiritsevyydeltään yksilöllisiä: toisia tinnitus ei juurikaan haittaa, toisille se aiheuttaa esimerkiksi nukahtamisvaikeuksia.

Tinnitus voi johtua sisäkorvan vaurioitumisesta pitkään kestäneen melun tai yhden kovan iskun tai räjähdyksen seurauksena. Joskus tinnitusta aiheuttavat korvan sairaudet, kuten Ménièren tauti ja otoskleroosi, tai jotkut lääkkeet. Myös ikääntymiseen liittyvä kuulon heikkeneminen voi aiheuttaa tinnitusta.

Tinnitukselle ei toistaiseksi tunneta parannuskeinoa

Tinnitusta ei vielä ole pystytty parantamaan. Hälyääniä voidaan peittää taustaäänillä, ja kuulolaitetta käyttävät voivat säätää äänen voimakkuutta tinnituksen mukaan. Suomessa tinnituksesta kärsivä saa vertaistukea ja tietoa Suomen tinnitusyhdistys ry:ltä, joka on Kuuloliiton jäsenyhdistys ( www.tinnitusyhdistys.fi, www.kuulonhuoltoliitto.fi)

Tinnitusta ja sen mahdollisia hoitokeinoja tutkitaan jatkuvasti, sillä kyseessä on varsin yleinen vaiva. Saksalaistutkimuksen tiivistelmä löytyy Internetistä yhdysvaltalaisen tiedeakatemian sivuilta (Proceedings of the National Academy of Sciences, www.pnas.org)

LÄHTEET

Music therapy 'may help cut tinnitus noise levels'
BBC News
29.12.2009
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8429715.stm

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
www.pnas.org

Tinnitus (korvien soiminen)
Osmo Saarelma
www.terveyskirjasto.fi

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle