Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Munuaistauti on diabeteksen veroinen sydänriski

Munuaistaudin on pitkään tiedetty lisäävän sydänoireiden vaaraa, mutta uusien tulosten valossa tuo vaikutus saattaa olla luultua suurempi. Tulosten perusteella kroonista munuaistautia potevat sairastuvat sydänkohtaukseen vähintään yhtä herkästi kuin diabeetikot, joiden sydänkohtausriski tiedetään suureksi.

Kanadalais-yhdysvaltalainen tutkijaryhmä teki havaintonsa tutkimalla 1,3 miljoonan kanadalaisen potilastietoja ja vertaamalla kuinka moni munuaistautia, diabetesta tai kumpaakin sairastava sai sydänkohtauksen tai kuoli sellaiseen neljävuotisen seurannan aikana. Vertailuryhmäksi valittiin potilaat, jotka olivat sairastaneet ainakin yhden sydänkohtauksen.

Vertailu osoitti munuaissairaiden saaneen sydänkohtauksia hieman useammin kuin diabetesta sairastavien. Kun vuoden aikana tuhannesta diabeetikosta sairastui noin viisi, sydänkohtauksen sai seitsemän munuaistautia potevaa. Ero oli vielä suurempi, kun tarkastelu rajattiin vakaviin munuaissairauksiin.

Pelkkää diabetesta tai munuaistautia potevien riskit olivat pienempiä kuin sydänkohtauksia jo sairastaneiden, mutta nousivat samalla tasolle, jos potilaalla oli todettu sekä diabetes että munuaissairaus.

Ennen lisätutkimuksia ei ole varmaa, miten suurelta osin sydänkohtaukset johtuivat juuri munuaistaudista, ja kuinka paljon ne selittyivät potilaiden muilla sairauksilla ja ominaisuuksilla. Havainnot antavat silti syyn panostaa kroonista munuaistautia potevien hoitoon, jotta heidän sydänriskejään voitaisiin pienentää.

 

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2012; DOI:10.1016/S0140-6736(12)60572-8)

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60572-8

Takaisin