Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Miehen kromosomissa voi piillä sydänriski

Monet eurooppalaismiehet saattavat kantaa y-kromosomissaan riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tämä y-kromosomin muoto nostaa sairastumisvaaraa riippumatta perinteisistä sydänriskitekijöistä, tutkijat raportoivat.

Tutkijoiden havainto on ainutlaatuinen ja erittäin mielenkiintoinen. Y-kromosomi on vain miehillä, joten jos havainto varmistuu, se saattaa olla osasyy siihen, miksi miehet sairastuvat sydäntauteihin naisia varhaisemmin. Tätä ennen y-kromosomin eri muotoja ei ole yhdistetty sydänriskeihin.

Tutkimuksessaan tutkijat hyödynsivät runsaan kolmentuhannen brittimiehen kromosominäytteitä, ja selvittivät mihin kolmestatoista kromosomiryhmästä miehet kuuluivat. Valtaosa miehistä kuului R1b1b2- tai I-ryhmiin eli haploryhmiin, jotka ovat tavallisimmat tyypit länsieurooppalaisessa väestössä.

Kun tutkijat selvittivät, kuinka moni mies oli sairastunut sydäntauteihin, he havaitsivat haploryhmä I:n miesten sepelvaltimotautiriskin 50 prosenttia suuremmaksi kuin muihin haploryhmiin kuuluvien. Yhteys havaittiin riippumatta siitä oliko miehillä sydänsairauksien perinteisiä riskitekijöitä kuten ylipainoa, diabetes, korkea verenpaine tai kolesteroliongelmia. Myöskään korkea ikä, tupakointi, alkoholinkäyttö tai CRP-tulehdusmerkkiaineen runsaus eivät selittäneet yhteyttä.

Tarkemmissa analyyseissa haploryhmä I:n miesten immuunijärjestelmässä ja tulehdusreaktioissa ilmeni myös piirteitä, jotka tutkijoiden mukaan saattavat selittää miesten sairastumisalttiutta. Tulokset julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä.

Haploryhmä I:tä esiintyy vain Euroopassa ja etenkin Skandinaviassa. Suomessa se on yleinen varsinkin Länsi-Suomessa.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2012,DOI:10.1016/S0140-6736(11)61453-0)

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61453-0/abstract

Takaisin