Masennus lisää diabeetikon munuaisriskejä

Vakavaa masennusta potevat diabeetikot sairastuvat munuaisten vajaatoimintaan selvästi muita todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Havainto on mielenkiintoinen, sillä vaikka masennus on yleinen vaiva diabeetikoilla, sitä ei ole yhdistetty munuaisten vajaatoiminnan kehittymiseen.

Tulokset perustuvat 3 900 diabeetikon yhdeksänvuotiseen seurantaan, jonka aikana hieman yli 2 prosenttia osallistujista sairastui munuaisten vajaatoimintaan. Vakavaa masennusta poti 12 prosenttia ja lievää masennusta 9 prosenttia potilaista.

Vakavaa masennusta potevien riski sairastua munuaisten vajaatoimintaan oli tulosten perusteella 85 prosenttia suurempi kuin potilaiden, jotka eivät sairastaneet masennusta. Tämä havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien ikä, sukupuoli, munuaisten toimintakyky tutkimuksen alussa sekä monia muita taustamuuttujia. Lievään masennukseen ei liittynyt munuaisriskejä.

Tulokset ovat ensimmäinen osoitus masennuksen ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydestä aikuisilla diabeetikoilla, mutta ne eivät todista, että yhteys johtuu juuri masennuksesta. Ennen lisätutkimuksia ei myöskään ole selvää vähentääkö masennuksen hoitaminen diabeetikoiden munuaisongelmia.

Tulokset julkaistiin tieteellisessä Clinical Journal of the American Society of Nephrology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2014;doi: 10.2215/CJN.08670813)

http://cjasn.asnjournals.org/content/early/2014/03/26/CJN.08670813.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle