Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Maailman IBD-päivä 19.5.: Tulehdukselliset suolistosairaudet jo lähes kansantauti

Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyys lisääntyy Suomessa voimakkaasti ja sairauksia voidaankin jo luonnehtia lähes kansantaudiksi: potilasmäärät ovat nelinkertaistuneet viimeisen 20 vuoden aikana. Suomessa uusia tautidiagnooseja tehdään yli 2 000 vuodessa. Hankala ja monioireinen sairaus iskee tavallisimmin lapsiin ja nuoriin aikuisiin. Kun sairastuminen tapahtuu nuorella iällä, ulottuvat vaikutukset pitkälle: vaarassa ovat niin koulumenestys, sosiaaliset suhteet kuin työuratkin.

Tulehduksellisten suolistosairauksien syitä ei tiedetä, mutta esiintyvyys on sitä suurempaa mitä pohjoisempana eletään. Genetiikka yksin ei selitä sairauden syntyä – länsimaisten elintapojen vaikutus lasten ja nuorten sairastumisalttiuteen sen sijaan puhututtaa.

Tulehduksellisia suolistosairauksia (engl. Inflammatory Bowel Disease = IBD) ovat haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa) ja Crohnin tauti. Sairauksia luonnehditaan nuorten aikuisten taudeiksi, koska tyypillinen sairastumisikä on 12-35 vuotta, mutta alle kouluikäisetkin lapset voivat sairastua. Oireina näissä sairauksissa ovat mm.  ripuli, joka voi olla veristä, ulosteen pidätysvaikeudet, vatsakivut, väsymys, laihtuminen ja ajoittainen kuumeilu. Lapsilla kasvu voi hidastua. Oireet voivat olla jatkuvia tai esiintyä toistuvasti muutamien viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien välein ja hävitä välillä. Tulehduksen laajuudesta riippuen oireena voi olla pelkkä kipu tai veriripuli.

IBD on yleistynyt voimakkaasti länsimaissa viimeisten 20 vuoden aikana ja Suomessa sairastuneita on jo lähes 40 000 ja uusien tautitapausten määrä lisääntyy erittäin nopeasti, 6-8 %:n vuosivauhtia. IBD:tä esiintyy kaikkialla maailmassa, muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa IBD:tä on suurin piirtein saman verran kuin Suomessa

IBD:n syytä ei tiedetä – ylihygieenisyys puhututtaa

Tulehduksellisten suolistosairauksien perimmäinen syy on toistaiseksi pysynyt tuntemattomana. Taipumus sairastua IBD:hen on osittain perinnöllistä, mutta se ei yksin selitä taudin puhkeamista ja nopeaa lisääntymistä. IBD:lle altistavia geenejä on löydetty, mutta useimmilla potilailla ei tällaista ole.

Syyksi nopeaan yleistymiseen on esitetty länsimaissa asuvien ihmisten elinolosuhteita ja elintapoja sekä ympäristöperäisten luonnollisten mikrobikontaktien vähäisyyttä varhaislapsuudessa. Tämän ns. hygieniahypoteesin mukaan immuunivasteemme ei kehity normaalisti ilman lapsuudessa saatua riittävää altistumista vieraille eliöille Tästä seuraava immuunipuolustuksen epäjohdonmukainen toiminta saattaa olla syynä sairastumiselle.

On mahdollista, että myös erilaiset muut tekijät, kuten lääkkeet (tulehduskipulääkkeet, antibiootit), tai nautintoaineet (tupakka) vaikuttavat taudin puhkeamiseen. Myös ruokavaliotekijöiden ja psyykkisten seikkojen, kuten stressin, on epäilty voivan laukaista IBD. Sopimaton ruoka tai psyykkinen stressi pahentavat usein suolistotulehduksen oireita.

 

Maailman IBD-päivää vietetään 19.5.Lisätietoja tulehduksellisista suolistosairauksista saat osoitteesta www.crohnjacolitis.fi

 

 

 

09-2012-REM-2011-FIN-3016-PR

Takaisin