Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lyhyet yöunet saattavat altistaa diabetekselle

Jatkuvasti hyvin lyhyitä yöunia nukkuvat miehet saattavat altistaa itsensä aikuistyypin diabetekselle, japanilaistutkijat varoittavat. Heidän tulostensa perusteella raja kulkee noin viidessä tunnissa.

Kun tutkijat vertasivat alle viisi tuntia yössä nukkuvia vähintään seitsentuntisia unia nukkuviin, vähän nukkuvien riski sairastua oli viisinkertainen. Kaikkiaan miehistä noin 3 prosenttia sairastui tutkimuksen aikana. Unen määrän lisäksi unen huono laatu ja yöllinen heräily liittyivät diabetesriskiin.

Tutkijat havaitsivat diabetesyhteyden vain miehillä, joiden lähisuvussa ei ollut diabetesta, joten ainakaan perimä ei selittänyt yhteyttä. Sen sijaan ruokavalio ja monet muut tekijät, jotka jäivät tutkijoilta huomioimatta, saattoivat vaikuttaa tuloksiin.

Tutkimus julkaistiin Diabetes Care -lehdessä, ja siihen osallistui 3 600 diabeteksen suhteen tervettä 35-55-vuotiasta japanilaismiestä, jotka kävivät terveystarkastuksissa vuosina 2003-2004. Miehet itse arvioivat yöuniensa pituutta ja laatua. Diabetes pääteltiin vuosina 2007-2008 tehdyissä seurantamittauksissa.

 

Uutispalvelu Duodecim

(Diabetes Care 2012;35:313-318)

http://care.diabetesjournals.org/content/35/2/313.abstract

Takaisin