Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lapsuuden tupakka-altistus yhteydessä käytösongelmiin

Halki varhaislapsuuden tupakansavulle altistuvat ovat ikätovereitaan aggressiivisempia kouluiässä. Myös epäsosiaalinen käytös on heillä tavallista yleisempää, tuore kanadalaistutkimus osoittaa.

Kanadalaisten havainnot tukevat aiempia tutkimuksia, joissa passiivinen tupakka-altistus on lapsilla yhdistetty monenlaisiin terveyshaittoihin. Tässä tutkimuksessa asiaa tutkittiin seuraamalla kahtatuhatta lasta 1,5 vuoden ikäisestä kymmenvuotiaaksi. Tupakka-altistusta kyseltiin lasten vanhemmilta ja käytösongelmia myös lasten opettajilta.

Hieman yli kolmannes lapsista altistui tupakansavulle silloin tällöin ja joka kahdestoista jatkuvasti. Kun toistuvasti tupakalle altistuneita lapsia verrattiin savuttomissa kodeissa varttuneisiin, aggressiivisuus sekä epäsosiaalinen käyttäytyminen todettiin heillä selvästi yleisimmiksi. Myös vähäisempi altistus liittyi käytösongelmiin, mutta ei yhtä vahvasti kuin suurempi altistus.

Tulokset viittaavat yhteyteen tupakka-altistuksen ja lasten käytösongelmien välillä, mutta yhteyteen on voinut vaikuttaa myös muut seikat, joita tässä tutkimuksessa ei huomioitu. Joka tapauksessa passiivinen tupakointi on monella tapaa haitallista lapsen terveydelle, ja siksi vanhempien pitäisi lopettaa tupakoiminen ainakin kotioloissa.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Epidemiology & Community Health 2013;DOI: 10.1136/jech-2012-202191)

http://jech.bmj.com/content/early/2013/05/19/jech-2012-202191.abstract

Takaisin