Lääkkeet alkavat unohtua eläkkeellä

Suomalaistutkimuksen mukaan monet verenpaine- ja diabeteslääkkeitä käyttävät alkavat laiminlyödä lääkityksiään eläkkeelle siirryttyään. Lääkäreiden kannattaisikin keskustella lääkitysten tärkeydestä eläkeikää lähestyvien potilaidensa kanssa.

Mika Kivimäen vetämä tutkijaryhmä julkaisi tuloksensa Kanadan lääkäriliiton CMAJ-lehdessä, ja niiden perusteella ennen eläkkeelle jäämistä noin 6 prosenttia verenpainelääkkeitä käyttävistä suomalaismiehistä ja -naisista syö korkeintaan 40 prosenttia lääkkeistään. Diabeteslääkkeitä käyttävistä miehistä niin tekee 2 prosenttia ja naisista 4 prosenttia.

Lääkityksiään laiminlyövien määrä kuitenkin 1,3–2,4-kertaistuu neljän ensimmäisen eläkevuoden aikana. Naisilla tämä havaitaan vain verenpainelääkkeiden kohdalla.

Tutkijat eivät pystyneet päättelemään aineistosta minkä vuoksi eläkkeelle jäävät noudattavat huonommin lääkityksiään, mutta mahdollisia selityksiä on useita. Elämän rytmin ja rutiinien muuttuminen saattavat edesauttaa lääkkeiden unohtamista, minkä lisäksi työterveyshuollon päättyminen voi tiputtaa monet säännöllisen terveydenhuollon parista. Eläkkeellä monet myös kokevat terveydentilansa paremmaksi, jolloin usein oireettomaksi jäävät verenpainetauti ja diabetes saattavat jäädä huomiotta.

Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimukseen, josta poimittiin 3 500 verenpainetautia ja 400 aikuistyypin diabetesta potevaa potilasta. Lääkitysten noudattaminen selvitettiin kolmelta eläkkeelle jäämistä edeltävältä vuodelta sekä neljältä ensimmäiseltä eläkevuodelta.

Uutispalvelu Duodecim

(CMAJ 2013;DOI:10.1503/cmaj.122010)

http://www.cmaj.ca/content/early/2013/09/30/cmaj.122010.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle