Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Korkea ja matala verenpaine hidastavat iäkkään mielentoimintoja

Liian korkea tai liian matala verenpaine kummatkin liittyvät iäkkäiden muistin ja muiden mielentoimintojen heikentymiseen. Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan normaali verenpainetaso onkin iäkkään aivoille parasta. 

Tutkimukseen osallistui 2 700 yli 65-vuotiasta yhdysvaltalaista, joilta verenpaineen lisäksi mitattiin paino ja pituus. Heiltä kyseltiin myös koulutustasosta, lääkityksistä sekä monista elintavoista.

Osallistujille tehdyt dementiatestit viittaavat siihen, että optimaalinen verenpainetaso yli 65-vuotiaille olisi 135 mmHg/80mmHg. Tätä korkeammat ja matalammat lukemat liittyivät muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiin.

Analyysi vahvisti myös iän, vähäisen koulutustason, tupakoinnin, masennuksen, diabeteksen sekä aivohalvausten liittyvän muistin heikentymiseen. Lisäksi laihtuminen ennakoi mielentoimintojen hidastumista. Verenpainelääkitykset sekä alkoholin kohtuukäyttö puolestaan liittyivät parempaan kognitiiviseen toimintakykyyn.

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä iäkkäillä verenpaine ei ole samanlainen sairastumisriskien ennustaja kuin nuoremmilla. Joissain tutkimuksissa kohonnut verenpaine on myös liitetty pienempään dementian ja sitä lievempien muistiongelmien riskiin yli 85-vuotiailla.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

 

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of the American Geriatrics Society 2013;DOI:10.1111/jgs.12259)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.12259/abstract

Takaisin