Kevät ja liikenne nostavat astmaa ja allergiaoireita pahentavan pölyn ilmaan

Kevät on astmasta ja allergisesta nuhasta kärsiville tukkoista aikaa, varsinkin, jos sairastaa molempia. Kevät tuo mukanaan siitepölyn ja katupölyn, jotka molemmat lisäävät astman ja allergian oireita.

Siitepöly ja hengitysilman pölypitoisuuden lisääntyminen tuovat allergikoille ja astmaatikoille ongelmia. Lääkityksen ajanmukaisuus on hyvä tässä vaiheessa tarkistaa. Osa astmaatikoista oireilee esimerkiksi vain siitepölykauden aikana ja heille voi riittää peruslääkityksen lisäksi sesonkikauden yli kestävä allergiaoireita hoitava lääkitys.

Turun Seudun Allergiakeskuksen allergologin Erkka Valovirran mukaan allerginen nuha ja astma liittyvät usein toisiinsa. Niiden hoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota keväisin. Allergia- ja astmalääkitys auttaa myös katupölyn aiheuttamiin oireisiin. Jos oireet ovat erityisen vaikeat, on syytä välttää ulkoilua tuulisella ja kuivalla säällä.

”Kevät on ruuhkaista aikaa allergiakeskuksen vastaanotolla. Kevät aiheuttaa monille oireita ja potilaat ovat yllättyneitä, kun reseptit eivät olekaan olleet kunnossa. Tulee paljon soittoja äkillisesti alkaneista oireista.
Tyypillisiä allergisen nuhan oireita ovat aivastelu, nenän vuotaminen, kutina, tukkoisuus ja silmäoireet. Iho-oireitakin tulee joillekin ja toki allerginen astma pahenee keväällä”, kertaa Valovirta

Allerginen nuha saattaa olla astman ensimmäinen oire

Astma alkaa usein vähitellen ja siksi sen diagnosointi voi olla vaikeaa. Osalle ensimmäinen merkki alkavasta astmasta on keväisin voimistuva allerginen nuha, toisilla taas hengitys vinkuu toistuvasti flunssan yhteydessä. Vuonna 2006 päivitetyt Käypä hoito – suositukset helpottavat astman tunnistamista. Erityisesti pienet lapsipotilaat on suosituksissa huomioitu omana kokonaisuutenaan. Astma on yksi yleisimpiä sairauksia Suomessa ja lapsilla se on yleisin pitkäaikaissairaus. Hoidon kehittämiseksi on tehty paljon työtä vuosien varrella.

Keskeinen haaste astman, etenkin lasten astman, hoidossa on riittävän varhainen diagnoosi. Viivästynyt allergisen nuhan hoitaminen voi edesauttaa astman kehittymistä. Siksi allergikon kohdalla pitäisi aina selvittää astman mahdollisuus ja toisinpäin. Tavallisimmin uusia astmapotilaita tavataan päivystyspoliklinikoilla.

Vaihtoehtoja hoidon valintaan

Allergisen nuhan ja astman oireiden pohjalla on samankaltainen hengitysteiden tulehdusreaktio. Pitkään jatkunut hoitamaton tulehdus saattaa ajan myötä heikentää keuhkojen toimintaa pysyvästi ja siksi suunnitelmallinen hoito on tärkeää. Tutkimusten mukaan parhaaseen tulokseen päästään, jos molemmat sairaudet hoidetaan samanaikaisesti.

”Allergisen nuhan hoitona käytetään tavallisesti antihistamiinia ja nenään paikallisesti annosteltavaa kortikosteroidia, lisäksi tarvitaan usein silmätippoja. Allergian siedätyshoito on tärkeä allergisen nuhan ja allergisen astman hoitomuoto. Lisäksi voidaan käyttää leukotrieenisalpaajaa, jonka on aikuispotilailla tehdyissä tutkimuksissa todettu hoitavan sekä astmaa että astmapotilaan allergista nuhaa”, kertoo Valovirta

Astma on yleistynyt viimeisten 30-40 vuoden aikana valtavasti. Noin kuusi prosenttia väestöstä kärsii kroonisesta astmasta. Kaiken kaikkiaan noin 10 prosenttia suomalaisista kokee astman kaltaisia oireita. Tänä päivänä useissa Euroopan maissa astman lisääntymistahti on kuitenkin hiipunut aikaisempaan verrattuna.

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle