Imettäminen voi ehkäistä astmaa

Rintaruokinta saattaa brittitutkimuksen mukaan pienentää lapsen riskiä sairastua astmaan.

Imettäminen on aiemminkin yhdistetty astmariskin pienentymiseen, mutta tutkimustulokset ovat olleet osin ristiriitaisia. Nyt julkaistut tulokset perustuvat näiden aikaisempien tutkimusten yhteisanalyysiin.

Analyysiin kelpuutettiin 117 tutkimusta vuosilta 1983–2012, ja niiden perusteella rintaruokinnalla olevat lapset sairastuvat astmaan noin viidenneksen harvemmin kuin lapset, joita ei imetetä. Yhteys on voimakkaimmillaan lasten ollessa 0–2-vuotiaita, mutta yhteys heikkenee vähitellen vuosien varrella.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että imettäminen voi ehkäistä lasten astmaa, mutta astman kehittymiseen vaikuttavat hyvin monet muutkin seikat, jotka saattavat selittää myös imettämiseen liitettyä vaikutusta. Imettäminen on joka tapauksessa suositeltavaa sen monien muiden terveyshyötyjen vuoksi.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Epidemiology 2014;179:1153–1167)

http://aje.oxfordjournals.org/content/179/10/1153.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle