Ilmansaasteet saattavat aiheuttaa myös sydämen vajaatoimintaa

Liikenteen päästöt ja muut ilmansaasteet lisäävät sydänkohtauksia ja hengityssairauksia, mutta ne saattavat altistaa myös sydämen vajaatoiminnalle. Valtaosa yhteydestä selittyy hengitysilman pienhiukkasilla, tuore brittitutkimus osoittaa.

Lancet-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 35 tutkimuksen yhteisanalyysiin, ja sen perusteella sydämen vajaatoiminnasta johtuvat sairaalakäynnit ja kuolemat lisääntyvät jo samana päivänä, jona hengitysilman saastetasot nousevat.

Pienhiukkasten ja suurempien hengitettävien hiukkasten lisäksi häkäpitoisuuden sekä rikkidioksidin ja typpidioksidin pitoisuuksien suureneminen liittyi sairaalakäyntien ja kuolemien riskiin. Tutkijat pitävät kuitenkin todennäköisenä, että pääosa yhteydestä johtui pienhiukkasista.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi ilmansaasteiden aiheuttavan joka vuosi yli miljoona kuolemaa. Jopa lyhyet altistukset voivat lisätä etenkin sydänsairaiden ja hengityssairauksia potevien oireita, joten ilmansaasteiden vähentämisellä olisi suuri vaikutus maailmanlaajuisesti.

Sydämen vajaatoiminta johtuu sairauksista kuten sepelvaltimotaudista ja korkeasta verenpaineesta, jotka häiritsevät sydänlihaksen toimintaa ja heikentävät sen kykyä supistua. Yleisin vajaatoiminnan oire on hengenahdistus rasituksessa. Vaiva on harvinainen alle 50-vuotiailla, mutta yleistyy nopeasti iän myötä. Kuusikymppisistä sitä potee muutama sadasta, mutta yli 80-vuotiaista jo joka kymmenes.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet 2013;382:1039–1048)

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960898-3/abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle