Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Hyvä kunto on keski-ikäiselle miehelle painoa tärkeämpi

Keski-ikäiselle miehelle ylipainon välttämistä tärkeämpää saattaa olla fyysisen kunnon ylläpito ja parantaminen. Yhdysvaltalaistutkijoiden Circulation-lehdessä julkaisemat tulokset osoittavat fyysisen kunnon vaikuttavan keski-ikäisten miesten elinikään riippumatta heidän painoindeksistään.

Tutkimuksessaan tutkijat jakoivat 14 000 keski-ikäistä miestä kolmeen ryhmään sen perusteella oliko heidän kuntonsa parantunut, pysynyt ennallaan vai huonontunut edeltävien kuuden vuoden aikana.

Kun miehiä seurattiin seuraavien yhdentoista vuoden ajan, suurin riski kuolla oli odotetusti miehillä, joiden kunto oli heikentynyt, mutta tämä havaittiin riippumatta miesten painoindeksistä tai painon kehityksestä. Pienikin lisäys liikunnassa puolestaan pienensi riskiä, tutkijat havaitsivat. Seurannan aikana kuoli 1 200 miestä.

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa yhdysvaltalaisten havainnot viittaavat liikunnan pienentävän terveysriskejä ylipainosta riippumatta. Näin ollen kunnostaan kannattaa pitää huolta vaikka liikakilot eivät sillä karisisi. Tutkijat silti huomauttavat, ettei tutkimukseen osallistuneissa ollut ainuttakaan erittäin lihavaa, joten on mahdollista, että tulokset pätevät vain lievästi ylipainoisiin. Eritäin lihavilla laihduttamisen merkitys todennäköisesti korostuu.

 

Uutispalvelu Duodecim

(Circulation 2011;124:2483-2490)

http://circ.ahajournals.org/content/124/23/2483.abstract

Takaisin