Eurooppalaiset elvytysohjeet uudistuivat - painelun merkitys korostuu

Uudet eurooppalaiset elvytysohjeet korostavat paineluelvytyksen merkitystä maallikoiden elvyttäessä. Elvytykseen perehtyneitä kannustetaan silti myös puhalluksiin, kuten tähänkin asti.

Euroopan elvytysneuvoston ohjeet päivitettiin edellisen kerran viisi vuotta sitten. Tämän jälkeen etenkin näyttö paineluelvytyksen hyödyistä on lisääntynyt.

Uusissa ohjeissa sydänpysähdyspotilaiden paineluelvytys kehotetaan aloittamaan heti. Jos potilas ei reagoi painalluksiin, tulee niitä jatkaa noin sadan painalluksen minuuttivauhtia. Aikuisella painelukohta on rintalastan keskellä ja oikea painelusyvyys noin viisi senttimetriä.

Koulutusta elvytykseen saaneiden tulisi edelleen käyttää painelu-puhalluselvytystä kolmenkymmenen painalluksen ja kahden puhalluksen rytmissä. Keskeistä kokeneillekin elvyttäjille on mahdollisimman taukoamaton ja tehokas painelu.

Nykyisellään vain noin 25-30 % sydänpysähdyspotilaista saa pikaista elvytystä, vaikka sen tiedetään 2-3-kertaistavan heidän mahdollisuutensa selvitä hengissä. Uusien ohjeiden toivotaankin alentavan maallikoiden kynnystä aloittaa elvytys. Maallikon antaman elvytyksen tarkoitus on ylläpitää elintoimintoja kunnes ammattiapu saapuu.

Suomessa elvytyksen Käypä hoito -suositus päivitetään loppusyksyn kuluessa.

Euroopan elvytysneuvosto
(ERC 2010)
http://www.cprguidelines.eu/2010/

Copyright Duodecim 2010. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle