Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

D-vitamiinin vähyys voi suurentaa aivoinfarktin vaaraa

Suosituksia pienempi veren D-vitamiinipitoisuus saattaa altistaa aivoinfarktin kehittymiselle, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Tätä ennen D-vitamiinin vähyys on yhdistetty mm. sydän- ja verisuonitautien riskiin, mutta aivoinfarkteja ja muita aivohalvauksia koskevat tulokset ovat olleet epäselviä.

Tutkimuksessa riski sairastua aivoinfarktiin oli suurentunut naisilla, joiden veren D-vitamiinipitoisuus oli keskimäärin 35 nmol/l, kun vertailukohtana olivat naiset, joiden pitoisuudet olivat keskimäärin 77 nmol/l. Suomessa normaaliarvona pidetään noin 40–80 nmol/l:n pitoisuuksia.

Yhteydet havaittiin mittaamalla veren D-vitamiinipitoisuudet vajaalta viideltäsadalta keskimäärin 60-vuotiaalta aivoinfarktiin sairastuneelta naiselta. Heitä verrattiin yhtä moneen terveeseen ikätoveriin. Sama tulos tuli aikaisempien tutkimusten tuloksia yhdistelleessä meta-analyysissä, joka perustui 1 200 aivohalvauspotilaan tietoihin kuudesta eri tutkimuksesta.

Yhdysvaltalaisten tulokset eivät paljasta mistä D-vitamiinin vähyyden ja aivoinfarktien yhteys johtuu, mutta se voi seurata korkeasta verenpaineesta, diabeteksesta tai suorista verisuonivaikutuksista, joita D-vitamiinin niukkuuteen on aiemmissa tutkimuksissa liitetty.

Tutkimus julkaistiin Stroke-lehdessä.

 

Uutispalvelu Duodecim

(Stroke 2012; 43:1470–1477)

http://stroke.ahajournals.org/content/43/6/1470.abstract

Takaisin