Alhainen verenpaine mahdollisesti sydänriski diabeetikoille

Verenpaineen alentaminen pienentää diabeetikoiden vaaraa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mutta verenpaineen liian aggressiivinen alentaminen voi myös suurentaa sydänriskejä, tuore tutkimus osoittaa.

Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset julkaistiin Diabetes Care -lehdessä, ja niiden perusteella riski sairastua sepelvaltimotautiin oli suurentunut verenpaineen ollessa alle 120/70 mmHg, mitä pidetään yleensä hyvänä tasona. Suurin sairastumisriski oli osallistujilla, joiden verenpaine oli alle 110/65 mmHg.

Alle viisikymppisillä aikuistyypin diabeetikoilla alhaisen verenpaineen lisäksi myös korkea verenpaine lisäsi sepelvaltimotaudin vaaraa, mutta yli 60-vuotiailla riskit suurenivat vain verenpaineen ollessa alhainen. Tämä viittaa aggressiivisen verenpaineen alentamisen olevan erityisen riskaabelia iäkkäille potilaille.

Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat, ettei aikuistyypin diabetesta sairastavien verenpainehoidoissa pyrittäisi kovin alhaisiin lukuihin. Turvallisena he pitävät 130–139/80–89 mmHg:n tavoitetasoa. Iäkkäämpien potilaiden hoidossa ei tarvitse pyrkiä edes näin alas.

Tutkimukseen osallistui 30 000 yhdysvaltalaista aikuistyypin diabetesta sairastavaa miestä ja naista. Osallistujia seurattiin kuuden vuoden ajan.

Uutispalvelu Duodecim

(Diabetes Care 2013;DOI:10.2337/dc13-0189)

http://care.diabetesjournals.org/content/36/10/3287.abstract

Takaisin

Kirjaudu ammattilaissivustolle