Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Aikuistyypin diabetes heikentää monia mielentoimintoja

Aikuistyypin diabetesta sairastavien muisti ja muut tiedolliset mielentoiminnot saattavat heikentyä nopeammin kuin terveiden, tuore hollantilaistutkimus osoittaa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, joten havainnot vahvistavat käsitystä diabeteksen ja mielentoimintojen yhteydestä.

Hollantilaisten tulokset julkaistiin Diabetes Care -lehdessä, ja niiden perusteella aikuistyypin diabetesta potevien kyky käsitellä tietoa hidastui enemmän kuin terveiden verrokkien. Myös kielellistä muistia mittaavat sanatestit ja ns. toiminnallisia mielentoimintoja mittaavat kokeet viittasivat kognitiivisten mielentoimintojen heikentyvän heillä enemmän. Muutokset havaittiin kahdentoista vuoden aikana tehdyissä testeissä.

Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa tulokset viittaavat siihen, että diabetes voi kiihdyttää ikääntymisen myötä tapahtuvaa muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymistä. Jos etenkin iäkkäiden potilaiden diabetekset onnistuttaisiin hoitamaan nykyistä paremmin, osa dementioista saattaisi estyä tai lykkääntyä.

Tutkimukseen osallistui 1 300 miestä ja naista, jotka olivat yli 40-vuotiaita kaksitoistavuotisen tutkimuksen alkaessa. Osallistujista 70 sairasti aikuistyypin diabetesta tutkimuksen alussa ja runsaat sata sairastui siihen seurannan aikana. Seurannan aikana sairastuneiden mielentoiminnot eivät heikentyneet yhtä paljon kuin ennen tutkimusta diabetesdiagnoosin saaneiden.

 

Uutispalvelu Duodecim
(Diabetes Care 2012;DOI:10.2337/dc12-0746)
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/12/19/dc12-0746.abstract

Takaisin