Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tietosuojakäytäntö kyselyissä

MSD Finland Oy (Merck & Co:n tytäryhtiö) ja sen lukuun työskentelevät yritykset (jäljempänä MSD) on sitoutunut suojaamaan Teidän ja kollegojenne yksityisyyttä soveltuvia henkilötietolakeja noudattaen.

Tämän kyselyn tavoitteena on oppia paremmin ymmärtämään, kuinka lääketieteellinen tieto ja asiantuntemus välittyvät lääketieteellisessä yhteisössä. Tämä auttaa meitä kehittämään entistä hyödyllisempiä koulutusohjelmia lääkäreille.

MSD käyttää antamianne henkilötietoja (kuten yhteystiedot, ammattinimikkeet ja pätevyydet) tämän kyselyn tekemiseen, vastausten analysoimiseen sekä MSD:n kanssa käymänne vuorovaikutuksen seuraamiseen, jotta voimme paremmin ymmärtää ammatilliset tarpeenne. Tietoja voidaan käyttää myös MSD:n tilaisuuskutsuihin, lääketieteellisen materiaalin lähettämiseen ja muihin aktiviteetteihin.

Kyetäksemme pitämään rekisterimme ajan tasalla, pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittamaan muutoksista yhteystiedoissanne, ammattinimikkeissänne tai erikoisalassanne päivittämällä ne seuraavalla sivulla. Jos haluatte tietää enemmän siitä, kuinka MSD suojelee yksityisyyttänne, voitte lukea lisää aiheesta alla olevasta linkistä "Tietosuoja".

Lisäksi kenellä tahansa lääkäreistä, joita voitte identifioida, on samat tällä sivulla kuvatut oikeudet tietojensa suojaamiseen.

Tietosuoja