Tietosuojakäytäntö

Parempaa Elämää -portaalin (jäljempänä ”portaali”) omistaa ja sitä ylläpitää MSD Finland Oy (jäljempänä ”MSD”), jonka pääyhtiö on Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. MSD suhtautuu huolellisesti internet-sivujensa käyttäjien tietosuojaan sekä henkilö- ja tunnistamistietojen turvaamiseen. Seuraavassa kerrotaan, millaisia tietoja MSD:n potilasportaalilla kerätään käyttäjistä ja miten MSD näitä tietoja käsittelee. MSD vastaa siitä, että käyttäjien tietoja käsitellään yksityisyyden suojaa koskevan Suomen lainsäädännön (henkilötietolaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki) mukaisesti.

MSD:n portaali on avoin kaikille siellä vieraileville käyttäjille. MSD ei kerää käyttäjistä henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta tai muuta vastaavaa käyttäjän yksilöivää tietoa.

Ne portaalissa olevat palvelut, joista tietoa kerätään (käyttäjän antama sähköpostiosoite), tallennetaan MSD:n yhteistyökumppanin (Digitaalinen Mainostoimisto Byroo) palvelimelle. Tätä tietoa ei käytetä mihinkään muuhun kuin palveluun liittyvien sähköpostien lähettämiseen. Tutustu rekisteriselosteeseen tästä.

MSD tallettaa portaalin käytöstä syntyviä käyttötietoja, jotka saattavat osittain olla sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tarkoitettuja tunnistamistietoja. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. MSD tallettaa tunnistamistietoja ainoastaan portaalin teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Anonyymejä sivuston käytöstä syntyviä koontitietoja kerätään muun muassa seuraavia tarkoituksia varten: käyttäjämäärän seuraaminen portaalissa, miltä sivuilta käyttäjä on tullut portaaliin ja minne sivustolle käyttäjä siirtyy portaalista. MSD voi luovuttaa portaalin käytöstä syntyviä anonyymejä koontitietoja yhteistyökumppaneilleen.

MSD käyttää portaalin teknisessä toteutuksessa evästeitä (ns. cookies). Evästeiden avulla MSD voi parantaa portaalin käytettävyyttä ja tarjota käyttäjille yksilöityjä tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

MSD ei luovuta portaalin käyttäjien tunnistamistietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

MSD:n portaalissa on linkkejä muille sivustoille, joiden sisällöstä, tietosuojasta tai -turvallisuudesta MSD ei vastaa suhteessa käyttäjään miltään osin. MSD ei myöskään vastaa tällaisilla sivustoilla olevien tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta tai muusta vastaavanlaisesta seikasta.

MSD:llä on oikeus tehdä muutoksia näihin potilasportaalin tietosuojakäytäntöihin ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Uudet tietosuojakäytännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu portaalissa.

Lisätietoja portaalin käytöstä, tietosuojaperiaatteista ja muista portaaliin liittyvistä asioista saa: MSD Finland Oy, PL 46, 02151 ESPOO, puh. (09) 804 650, tai lähettämällä palautetta palautelomakkeella.

Tutustu myös MSD:n globaaliin tietosuojakäytäntöön.

Linkki tietosuojasitoumukseen.

Kirjaudu ammattilaissivustolle