Melanooman riskitekijät

Keskeisimpiä riskitekijöitä melanooman syntymiselle ovat vaalea, herkästi palava iho, ihon toistuva palaminen auringossa, runsas määrä luomia, aikaisempi melanooma ja lähisuvun melanoomatapaukset.1

Ihon toistuva palaminen auringossa

Iholla on pitkä muisti. Toistuva ihon palaminen ja runsas auringolle altistuminen johtaa sairastumiseen vasta myöhemmällä iällä ja vanhoilla ihmisillä melanooma esiintyvyys lisääntyy varsinkin valovaurio-ihoalueilla. Jos luomia on runsaasti tai iho on vaalea ja alkaa punottaa helposti auringossa, aurinkoa on syytä välttää myös aikuisena.

Myös solariumin valo sisältää UV-säteitä ja lisää siksi riskiä sairastua tummasolusyöpään. Erityisesti alaikäisten ja muihin riskiryhmiin kuuluvien tulee tästä syystä välttää solariumia, ellei sen käytölle ole lääketieteellistä syytä.

Lue lisää melanooman ennaltaehkäisystä: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00203

Runsasluomisuus

Runsasluomisuus tarkoittaa, että pigmenttiluomia on 120 tai enemmän. Tällaisella henkilöllä on kymmenkertainen riski sairastua melanoomaan verrattuna sellaiseen henkilöön, jolla pigmenttiluomia on alle 50.  Runsasluomisten sairastumisriskiä lisää merkittävästi, jos lähisuvussa on todettu melanoomaa.2

Runsasluomisten henkilöiden on erityisen tärkeää tarkkailla luomiaan ja käydä näyttämässä niitä lääkärille, jos muutoksia tapahtuu.2

Muut riskitekijät

Melanooman riskiä lisäävät myös synnynnäiset, yli 20 cm leveät luomet sekä yli 5 mm leveät, kirjavat ja epätarkkarajaiset luomet, jos niitä on iholla viisi tai enemmän. Niiden, joilla tällaisia luomia on, on erityisen tärkeää tarkkailla luomiaan ja käydä näyttämässä niitä lääkärille, jos muutoksia tapahtuu. Omatoimisesti on järkevää pitää jonkinlaista kirjanpitoa ihon tilasta käyntien yhteydessä ja välillä. Luomipäiväkirja, luomikartta tai näiden yhdistelmä auttaa vertaamaan tilannetta edelliseen kertaan. Valokuvat kertovat muistia tarkemmin ihon tilan kehittymisestä, luomien määrästä ja koosta.2

Aikaisemmin poistettu melanooma nostaa uuden melanooman vaaran noin kymmenkertaiseksi.2


Lähteet:

  1. Melanooman Käypä hoito -suositus, 2012.
  2. Duodecim Terveyskirjasto: Melanooma ihossa, Ihosyöpäpotilaan opas 2017

Kirjaudu ammattilaissivustolle