Melanooman hoito

Jos lääkäri epäilee melanoomaa, hän poistaa poikkeavan näköiset ja epäilyttävät ihomuutokset ja lähettää ne eteenpäin tutkittaviksi patologille. Jos poistetun ihomuutoksen todetaan sisältävän syöpäsoluja, ja tervettä kudosta ei ole kasvaimen ympäriltä poistettu tehdään erikoissairaanhoidossa lisäleikkaus. Melanooman paksuuden ja muiden piirteiden perusteella arvioidaan jos vartijasolmuketutkimuksen tarve. Laajemmalle levinnyt, etäpesäkkeitä tehnyt melanooma vaatii leikkauksen sijaan useimmiten muita hoitoja.1

Leikkaus, paikallinen melanooma

Epäilyttävä ihomuutos poistetaan useimmiten avoterveydenhuollossa. Jos kyseessä on melanooma, erikoissairaanhoidossa tehdään lisäleikkaus, jolloin poistetun melanooman ympäriltä poistetaan yleensä myös hieman tervettä ihokudosta, mutta leikkauksen suuruus riippuu aina hoidettavan melanooman koosta. Paikalliset melanoomat voidaan yleensä parantaa leikkauksella. Jos todettu melanooma on paksuudeltaan yli 1 mm tai ohuemmassa melanoomassa patologi toteaa pinnassa haavauman tai lisääntyneen solujen jakautumiskuvion, tehdään lisäleikkauksen yhteydessä myös vartijasolmuketutkimus, jolloin emokasvaimen lähellä olevat vartijaimusolmukkeet poistetaan.1

Vartijasolmukkeet löytyvät yleensä kainaloista, nivustaipeista tai kaulalta. Jos vartijasolmukkeissa todetaan melanoomasoluja, tehdään vielä vartijasolmukealueen laajempi leikkaus. Leikkauksen jälkeen tehdään levinneisyysselvittelyt ja arvioidaan mahdollisten liitännäishoitojen tarve uusiutumisriskistä riippuen.1

Paksuun tai imusolmukkeisiin levinneeseen melanoomaan liittyy merkittävä uusiutumisriski. Leikkauksen jälkeen annettavalla liitännäislääkehoidolla yritetään estää melanooman uusiutumista. Alfainterferonia voidaan tarjota liitännäishoitona potilaille, joilla on suuri melanooman uusiutumisriski. Alfainterferonihoidon on osoitettu pidentävän tauditonta elinaikaa, mutta hoitoon liittyy myös paljon haittavaikutuksia. Koska alfainterferoniin hyöty-haittasuhde on melko vaatimaton, uusia liitännäislääkehoitoja tutkitaan laajasti kansainvälisissä lääketutkimuksissa.1

Edennyt melanooma

Joissain tapauksissamelanooma havaitaan vasta siinä vaiheessa, kun syöpä on ehtinyt tehdä etäpesäkkeitä muualle kehoon. Paikallinen melanooma voi myös uusiutua jossain vaiheessa leikkauksen jälkeen. Levinnyttä melanoomaa ei ole sytostaattihoidoilla voitu parantaa, mutta lääkehoidoilla on voitu hidastaa taudin etenemistä. Viime vuosien aikana edenneen melanooman hoidossa on kuitenkin tapahtunut huomattavaa kehitystä. Uudet täsmälääkkeet ja immunologiset vasta-ainehoidot ovat parantaneet hoitotuloksia merkittävästi.1


Lähde:

  1. Duodecim, Melanooman Käypä hoito -suositus

Kirjaudu ammattilaissivustolle