Riskitekijät

Tupakointi on tavallisin keuhkosyövän aiheuttaja. Jopa 85–90 prosenttia keuhkosyövistä johtuu tupakanpoltosta. Tupakoitsijan riski sairastua keuhkosyöpään on 15–30 kertaa suurempi kuin ihmisen, joka ei ole koskaan tupakoinut. Riskiin vaikuttavat tupakoinnin aloittamisikä, tupakoitujen savukkeiden määrä ja tupakointivuodet.1 

Katso miten tupakka vaikuttaa ihmiseen: http://www.rookikroppa.fi/

Ympäristön tupakansavu eli niin sanottu passiivinen tupakointi on Suomessa luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Passiivinen tupakointi lisää tupakoimattomilla keuhkosyövän riskiä neljänneksellä. Myös tupakoimaton ihminen voi sairastua keuhkosyöpään, mutta se on melko harvinaista. Passiivinen tupakointi eli altistuminen muiden tuottamalle tupakansavulle suurentaa sairastumisen vaaran 2–3-kertaiseksi. Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskiä sairastua keuhkosyöpään, ja kymmenen vuoden jälkeen riski on lähes yhtä pieni kuin tupakoimattomilla. Työ- ja elinympäristössä on useita tekijöitä, jotka suurentavat keuhkosyövän riskiä. Näitä ovat esimerkiksi arseeni-, nikkeli- ja kromiyhdisteet, radon sekä asbesti. Keuhkoahtaumatauti ja sairastettu tuberkuloosi suurentavat myös sairastumisen riskiä. Aiemmin sairastettu keuhkosyöpä suurentaa riskiä saada uusi keuhkosyöpä etenkin, jos potilas jatkaa tupakointia.2

Keuhkosyöpä on etupäässä iäkkäiden ihmisten syöpä. Sairastuneiden keski-ikä on noin 68 vuotta, mutta suurin osa sairastuneista on 75–80-vuotiaita. Miehet sairastuvat iäkkäämpinä kuin naiset. Vain pieni osa keuhkosyövistä löydetään alle 50-vuotiailta. Iäkkäillä keuhkosyöpäpotilailla on usein muitakin perussairauksia. Siksi voi olla vaikea erottaa, mitkä oireet johtuvat keuhkosyövästä ja mitkä oireet jostakin muusta.3

Keuhkosyöpä ei ole perinnöllinen sairaus, mutta perinnölliset tekijät vaikuttavat sairastumiseen. Perinnöllinen alttius suurentaa sairastumisriskiä erityisesti, jos lähisuvussa on keuhkosyöpää. Syöpä ei periydy, mutta syövän aiheuttava geenivirhe periytyy. Toisin sanoen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään voi periytyä. Tämä ei kuitenkaan ole yleistä. Perinnöllinen geenivirhe ei välttämättä siirry kaikille saman suvun jäsenille, eivätkä kaikki virheellisen geenin saaneet sairastu syöpään. On myös hyvä muistaa, että syöpäkasvaimessa tapahtuvat geenimuutokset eivät periydy jälkeläisille.4


Lähteet:

  1. Duodecim, Käypä hoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06050, (Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/, Syöpäjärjestöt: https://www.ilmansyopaa.fi/tunne-syopariskit/tupakka-nuuska-sahkosavuke-vesipiippu/
  2. Syöpäjärjestöt https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/, Duodecim Keuhkosyövän käypä hoito:
  3. Duodecim Keuhkosyövän käypä hoito: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06050, (Keuhkosyöpäpotilaan opas: http://syopapotilaat-fi-bin.directo.fi/@Bin/1f0f9bdacd4f692a27f65f2587d87f2a/1476270604/application/pdf/413976/Keuhkosyopa_2015_nettiin.pdf
  4. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-oireet

Kirjaudu ammattilaissivustolle