Potilaan elämänlaadun tukeminenKeuhkosyöpä on potilaalle usein myös sosiaalinen taakka. Tupakointi aiheuttaa valtaosan keuhkosyövistä. Tupakoitsija kokee herkästi syyllisyyttä siitä, että juuri hän on sairastunut. Sairastuneen ei kuitenkaan kannata syyttää itseään, sillä siitä ei ole mitään hyötyä. Tärkeintä on siirtää katse nykyhetkeen ja tulevaan: hoitoihin sekä mahdollisimman hyvään arkeen ja elämään. Vakava sairastuminen on hämmentävä ja outo kokemus. Moni kuitenkin arastelee turhaan syövästä puhumista, sillä se on yksi tapa purkaa omaa taakkaansa, pelkoa ja huolta. Keuhkosyöpää sairastavat kärsivät usein monista oireista, kuten kivusta, hengenahdistuksesta, yskästä, väsymyksestä tai ruokahaluttomuudesta. Onneksi näitä oireita on mahdollista hoitaa. Sädehoidolla voidaan lievittää keuhkosyövän ja sen etäpesäkkeiden aiheuttamaa luustokipua, selkäydinkompressiota, aivo-oireita, hengenahdistusta, yskää ja veriyskää.1

Saattohoidon tavoite on tarjota jatkuvaa ja turvallista oireiden hoitoa, joka kunnioittaa kuolevan ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä. Saattohoidossa otetaan huomioon myös potilaan läheiset. Potilaan siirtyminen saattohoitoon vaatii lähetteen hoitavalta lääkäriltä. Saattohoidosta vastaa esimerkiksi kotisairaanhoito tai saattohoitokoti. Kuolemaa lähellä olevan potilaan hoito voidaan järjestää potilaan kotona, terveyskeskuksessa, saattohoitokodissa tai sairaalassa.2

Suomen Syöpäpotilaat ry:n ylläpitämävaltakunnallinen Keuhkosyöpä-potilasverkosto on keuhkosyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallinen potilasverkosto. Lisätietoja Suomen Syöpäpotilaat ry:n sivuilla: www.syopapotilaat.fi/. Neuvontaa antavat myös esimerkiksi Suomen Syöpäyhdistys sekä maakunnalliset syöpäyhdistykset.3


Lähteet:

  1. Keuhkosyöpäpotilaan opas: http://syopapotilaat-fi-bin.directo.fi/@Bin/456ee79950e14e75865cd0e7a84a329d/1476352897/application/pdf/413976/Keuhkosyopa_2015_nettiin.pdf, Duodecim: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06050
  2. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/saattohoito/
  3. Keuhkosyöpäpotilaan opas: http://syopapotilaat-fi-bin.directo.fi/@Bin/0e969234866890bf524420bd95801aa4/1476448225/application/pdf/413976/Keuhkosyopa_2015_nettiin.pdf

Kirjaudu ammattilaissivustolle