Keuhkosyövän seuranta ja uusiutuminen

Leikkauksen jälkeen potilas käy ensimmäisen kahden vuoden ajan seurantakäynnillä 3-6 kuukauden välein. Sen jälkeen seurantakäyntien väli pidennetään vuoteen. Tilanteen selvä muuttuminen, kuten kunnon huononeminen tai uudet sairauden oireet, ovat merkki siitä, että kannattaa ottaa yhteyttä hoitopaikkaan. Leikkaushoidosta huolimatta noin puolet keuhkosyövistä uusiutuu. Valtaosa uusiutumista tulee ensimmäisen kahden vuoden sisällä hoidoista. Keuhkosyövän ennusteeseen vaikuttavat sairauden levinneisyysaste, potilaan ikä ja sukupuoli sekä yleisoireiden esiintyminen ennen hoitoa.1


Lähde:

  1. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-seuranta-uusiutuminen-ja-ennuste, Keuhkosyöpäpotilaan opas: http://www.syopapotilaat.fi/@Bin/27967/keuhkosyopaopas2011.pdf

Kirjaudu ammattilaissivustolle