Hoito

Keuhkosyövän tyyppi, levinneisyysluokitus sekä potilaan yleiskunto ja keuhkojen toiminta vaikuttavat siihen, miten syöpää ryhdytään hoitamaan. Kun keuhkosyövän tyyppi ja levinneisyys ovat selvillä, hoito suunnitellaan yhteistyössä keuhkolääkärien, kirurgien ja syöpätautien erikoislääkärien kanssa. Syövän hoidot ovat raskaita ja potilaan kunto vaikuttaa paljon suunniteltuihin hoitoihin.1

Keuhkosyöpää voidaan hoitaa leikkauksella, sädehoidolla ja solunsalpaajilla. Usein yhdistetään eri hoitomuotoja. Hyväkuntoisten ja varhaisvaiheen keuhkosyöpää sairastavien potilaiden hoidon tavoitteena on paraneminen tai pidentynyt elinaika. Tämä vaatii leikkaus-, säde- ja solunsalpaajahoitoja, joihin liittyy melko paljon haittavaikutuksia.2

Ei-pienisoluinen (levyepiteelikarsinooma, adenokarsinooma ja suurisoluinen anaplastinen karsinooma) keuhkosyöpä pyritään hoitamaan leikkauksella, koska leikkaus on ainoa parantava hoitomuoto. Valitettavasti vain noin viidennes keuhkosyövistä voidaan leikata, koska suurin osa syövistä on levinnyt jo ennen toteamista. Leikkausta suositellaan, jos potilaan yleiskunto, keuhkojen toiminta ja sydämen kunto ovat riittävän hyviä. Kasvaimen pitää myös olla niin paikallinen, että se voidaan poistaa leikkauksella. Etäpesäkkeinen tai levinnyt keuhkosyöpä ei sovellu leikattavaksi.3

Levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensisijainen hoitomuoto on solunsalpaajahoito. Se pidentää potilaiden elinaikaa, lievittää oireita ja parantaa elämänlaatua. Solunsalpaajat ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Lääkkeet leviävät veren mukana kaikkialle kehoon ja tuhoavat syöpäsoluja. Levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoja ovat myös palliatiivinen sädehoito tai oireenmukainen hoito.4

Pienisoluinen keuhkosyöpä lähettää jo varhaisessa vaiheessa etäpesäkkeitä, eikä se siksi sovellu yleensä leikattavaksi. Solunsalpaajahoito on pienisoluisen keuhkosyövän ensisijainen hoito. Myös kemosädehoitoa käytetään pienisoluisessa syövässä rajoittuneen taudin hoidossa.5

Immunoterapiassa elimistön oma puolustusjärjestelmä valjastetaan taisteluun syöpää vastaan. Kun immuunijärjestelmä havaitsee taudinaiheuttajan, normaalisti se aktivoi prosessin, jossa kehittyy tautia torjuvia soluja. Joskus kuitenkin kasvainsolut pystyvät piiloutumaan niin, että immuunijärjestelmä ei tunnista niitä. Syöpäsolut väistävät immuunipuolustuksen ja syöpä pääsee leviämään. Immuno-onkologinen hoito perustuu siihen, että aktivoimalla elimistön immuunijärjestelmän luonnollisia mekanismeja, ihmisen omia immuunijärjestelmän soluja saadaan tunnistamaan ja tuhoamaan kasvainsolut. Varsinainen kliininen läpimurto immuno-onkologiassa on tapahtunut tällä vuosikymmenellä.6

Täsmälääkkeet eli biologiset syöpälääkkeet ovat kohdennettua lääkehoitoa syöpää vastaan. Ne yleistyvät koko ajan syövän hoidossa. Täsmälääkkeet kohdistuvat syöpäsolussa jotain tiettyä toimintoa tai ainesosaa vastaan. Niiden etuna ovat monesti solunsalpaajia ja sädehoitoa vähäisemmät haittavaikutukset, koska lääkeaineen vaikutus kohdistuu pääasiassa syöpäsoluihin. Täsmälääkehoitoa annetaan tavallisimmin yhdessä solunsalpaajien tai hormonaalisen syöpälääkityksen kanssa.7


Lähteet:

  1. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito, Duodecim Käypä hoito: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06050, Keuhkosyöpäpotilaan opas http://www.syopapotilaat.fi/@Bin/27967/keuhkosyopaopas2011.pdf
  2. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito
  3. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito
  4. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito
  5. Syöpäjärjestöt, https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito
  6. Suomen syöpäpotilaat ry: http://www.syopapotilaat.fi/?x18668=162089, Syöpäjärjestöt, https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito, Duodecim: http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero;jsessionid=625B671A33C1C647DB0A17E9916536E5?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo13106&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_member=JPPpRX9**SdU
  7. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/#keuhkosyovan-hoito, https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/muut-hoitomuodot/#tasmalaakkeet-eli-biologiset-syopalaakkeet

Kirjaudu ammattilaissivustolle