Ennaltaehkäisy

Tupakoimattomuus on paras keino suojautua keuhkosyövältä. Tupakoinnin lopettaminen pienentää riskiä sairastua keuhkosyöpään, ja kymmenen vuoden jälkeen riski on lähes yhtä pieni kuin tupakoimattomilla. Tehokkain keino vähentää keuhkosyövän ilmaantuvuutta ja keuhkosyöpäkuolleisuutta on tupakoinnin vähentäminen väestössä. Ympäristön tupakan savulle altistumisen arvioidaan lisäävän keuhkosyövän vaaran tupakoimattomilla noin 1,24-kertaiseksi eli aiheuttavan 24 prosentin lisäriskin altistumattomiin verrattuna. Tätä altistumista torjumaan on säädetty tupakkalaki.1

Jos haluat lopettaa tupakoinnin, tutustu tähän oppaaseen: http://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/tanaan_on_oikea_paiva.pdf


Lähde:

  1. Syöpäjärjestöt: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/  Duodecim: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06050

Kirjaudu ammattilaissivustolle