Lähteet

 1. Tiitinen 2018. Papilloomavirus (HPV) ja kondylooma naisella. Lääkärikirja Duodecim 27.08.2018 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00162&p_hakusana=kondylooma
 2. Tiittinen 2018. HPV-rokote. Lääkärikirja Duodecim 27.08.2018 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00940&p_hakusana=hpv rokote
 3. THL 2019. Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osana kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti  02.2019 http://www.julkari.fi/handle/10024/137477
 4. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 27.05.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 5. THL 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman papilloomavirustautien torjuntaryhmän selvitys 30.4.2011.
 6. Suomen syöpärekisteri 2017. Haettu 17.06.2019
 7. Hartwig et al. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer.2017 Apr 11;12;19
 8. Hannuksela-Svahn 2014. Kondylooma eli visvasyylä miehillä. Lääkärikirja Duodecim 07.04.2014. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00244&p_hakusana=kondylooma
 9. Edelstein et al 2019. Implementation and evaluation of the human papillomavirus (HPV) vaccination pilot for men who have sex with men (MSM), England, April 2016 to March 2017. Euro Surveill. 2019;24(8):pii=1800055.
 10. Stanley 2008.Immunobiology of HPV and HPV vaccines. Gynecologic Oncology 109 (2008) S15–S21
 11. Tiittinen 2018. HPV (papilloomavirus) – testi. Lääkärikirja Duodecim 27.08.2018 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01132&p_hakusana=hpv testi
 12. Tiittinen 2018. HPV-rokote. Lääkärikirja Duodecim 27.08.2018 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00940&p_hakusana=hpv rokote

Kirjaudu ammattilaissivustolle