Lähteet

  1. Väestöliitto (2020). HIV (Human immunodeficiency virus).
  2. THL (2019). Hiv. Päivitetty 2.12.2019
  3. Terveyskirjasto/Lääkärikirja Duodecim (2019). AIDS (immuunikato). Julkaistu 5.11.2019
  4. Terveyskirjasto/Lääkärikirja Duodecim (2019). HIV (ihmisen immuunikatovirus); esiintyvyys, tartunta, ehkäisy. Julkaistu 5.11.2019
  5. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (2020). Hiv ja aids esiintyvyys ja tilastot. Päivitetty 16.6.2020
  6. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (2018). Lääkitys estää hivin tarttumisen. Julkaistu 27.7.2018
  7. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim (2011). Milloin pyydän potilaastani HIV-testin?

FI-NON-00353 11/2020

Kirjaudu ammattilaissivustolle