Lähteet

Deacon CF. What do we know about secretion and degradation of incretin hormones?. Regulatory Peptides 128 (2005) 117– 124

Drucker DJ. Enhancing Incretin Action for the treatment of type 2 diabetes. Diabetes Care 26 (2013) 2929-2940

Nathan DM et al. Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 31 (2008) 1473-1478

Nauck M et al. Reduced incretin effect in Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 29 (1986) 46-52

Weber AE. Dipeptidyl Peptidase IV inhibitors for the treatment of diabetes. J.Med.Chem 47 (2004) 4135-4141

Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 21.10.2014).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

International Diabetes Federation (IDF). www.idf.org

Ravitsemusneuvottelukunta.  www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

American Diabetes Association. www.diabetes.org

DIAB-1194063-0000 8/2017