Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Osaanko ohjata astman hoitoani?

Onnistuneen astman hoidon kulmakivi on ymmärtää, minkälainen astma on sairautena, mistä limannousu, yskä, vinkuminen ja hengenahdistus johtuvat. Tämän jälkeen on helpompi ymmärtää, miksi ja miten limakalvojen astmaattista tulehdusreaktiota hoidetaan.

Kun limakalvon tulehdusreaktio saadaan kuriin säännöllisellä tulehdusta hoitavalla lääkkeellä, potilaan oireet helpottuvat. Kun taas limaneritys ja yskiminen alkavat, ovat nämä merkkejä astmatulehduksen voimistumisesta. Perinteisesti astmaa on hoidettu tietyllä lääkärin määräämällä lääkeannoksella, jota potilas on sitten käyttänyt säännöllisesti.

Ohjatun omahoidon kulmakivi on, että potilas saa muuttaa ja hänen pitää muuttaa lääkeannostaan oireidensa perusteella. Hyvin ohjattu potilas osaa päättää itse tulehdusta hoitavan peruslääkityksen annosmäärän tarpeen. Kun astmaoireet lisääntyvät ja avaavaa kohtauslääkettä tarvitsee enemmän, on tämä yleensä merkki tarpeesta tehostaa astmatulehduksen hoitoa. Kun astmaoireet jälleen vähenevät ja avaavaa kohtauslääkettä tarvitsee vähemmän, on tämä merkki tulehduksen rauhoittumisesta jolloin tulehdusta hoitavaa peruslääkettä voi annostella taas vähemmän. Mikäli astma oireilee aina tiettyinä vuodenaikoina (esim. siitepölykautena) on tulehduksen hoitoa hyvä tehostaa jo ennen oireiden tuloa. Sisäänhengitettävän kortikosteroidin käyttäjä voi tehostaa tulehduksen hoitoa ottamalla kaksi annosta normaalin annostelun sijaan. Kysy henkilökohtaista omahoito-ohjetta hoitavalta lääkäriltäsi.

Astmassa sairaalahoitoa vaativista pahenemisvaiheista huomattava osa pystytään estämään tehostamalla astmatulehduksen hoitoa. Pahenemisvaiheen uhatessa potilas arvioi tilanteen PEF-seurannan avulla tai oireiden perusteella.

Ohjattuun omahoitoon kuuluu olennaisena osana kirjallinen yksilöllinen hoito-ohje, jossa on esimerkiksi PEF-arvojen perusteella tehty kolme porrasta, millä tavalla potilas ohjaa lääkityksen käyttöään.

Ohjattu omahoito on tehokasta. On todettu, että ohjattu omahoito johtaa selvään vähenemiseen astman aiheuttamissa avohoitokäynneissä, sairauspäivissä sekä kortisoni- ja antibioottikuurien tarpeessa. Tärkeää on, että potilaan elämänlaatu paranee ja astmahoidon kustannukset vähenevät verrattuna niihin potilaisiin, jotka eivät ole saaneet ohjausta.

Ohjattu omahoito soveltuu aikuispotilaiden ja vanhempien lasten hoitoon. Potilaskoulutus on tärkeää koko perheelle, ja myös jo varsin pieni lapsi hyötyy siitä, että hänelle kerrotaan, mistä sairaudessa on kysymys.