Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lasten astman toteaminen

Lääkärin vastaanotolle tulleen lapsen huolellinen tutkiminen on tärkeää. Jotta lääkäri saa kokonaisvaltaisen käsityksen lapsen tilasta, hän kuuntelee keuhkot ja sydämen, katsoo mm. nieluun ja sieraimiin, kiinnittää huomiota ihon kuntoon sekä lapsen hengitykseen.

Tavanomaisia keuhkojen toimintakokeita voidaan tehdä yleensä vasta kouluikäisistä alkaen. Imeväisikäisistä alkaen keuhkojen toimintaa on mahdollista mitata ongelmatapauksissa erikoismenetelmillä kuten kehopletysmografialla. Leikki-iässä voidaan käyttää oskillometrista menetelmää, joka on käytössä useimmissa keskus-ja yliopistosairaaloissa. Lapsen sukupuoli, ikä ja pituus vaikuttavat keuhkojen toimintaan.

Lapsen mahdollisen allergian selvittäminen on perusasia lasten astmassa. Lääkärin haastattelun avulla voidaan aloittaa sen jäljittäminen, mille tekijöille lapsi on mahdollisesti allerginen. Ihopistokokeella eli Prick-testillä selvitetään herkistymistä mm. siitepölyille, eläimille ja ruoka-aineille. Lisäksi herkistymistä voidaan tutkia määrittämällä seerumin IgE-luokan vasta-aineita eri allergeeneille RAST-testillä.