Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Hoitomuodot

Lääkehoito

5-ASA lääkkeet
5-ASA on lyhenne sanasta 5-aminosalisylaatti. Tämän lääkeryhmän lääkkeitä käytetään sekä taudin aktiiviseen vaiheen rauhoittamiseen että ylläpitohoitoon. Jos sairaus vaikuttaa vain paksusuolen loppuosaan, hoidoksi riittävät peräruiskeet tai peräpuikot. Jos sairaus on laaja-alaisempi, hoidetaan sitä suun kautta annostavilla lääkkeillä.

Kortikosteroidit
Kortikosteroidien (tai kortisonin) tarkoitus on vaimentaa immunologista tulehdusta. Kortikosteroidit sopivat äkillisesti puhjenneen kohtalaisen tai vaikean haavaisen paksusuolentulehduksen hoitoon. Kortikosteroideja ei tule käyttää pitkäaikaisesti. Kortikosteroideja voidaan antaa suun kautta, peräsuoleen tai pistoksena.

Immunosupressiiviset lääkkeet
Immunosupressiiviset lääkkeet (immusupressantit eli immuunivastetta vaimentavat lääkeaineet) kuten atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini vaimentavat immuunivastetta, joka aiheuttaa haavaisen paksusuolitulehduksen. Niitä käytetään sairauden kohtalaisen vaikeiden ja vaikeiden muotojen hoidossa, ja niillä voidaan vähentää kortikosteroidien tarvetta. Immunosupressanteilla saadaan oireet hallintaan noin 2-3 kuukauden kuluessa, ja niitä käytetään ylläpitohoitoon.

TNF-salpaajat
TNF-salpaajat ovat uusimpia haavaisen paksusuolentulehduksen hoitoon kehitettyjä lääkkeitä, joita käytetään myös eräiden muiden immuunipohjaisten tulehduksellisten sairauksien hoitoon. TNF-salpaajat (infliximabi, adalimumabi, golimumabi), jotka tunnetaan myös biologisina lääkkeinä, sopivat potilaille, jotka eivät ole vastanneet tavanomaiseen lääkehoitoon.

TNF-alfa on valkuaisaine, jota elimistö tuottaa normaalisti torjuakseen tulehduksia, mutta sen liikatuotanto voi johtaa suolistoa vaurioittavaan tulehdukseen. TNF-salpaajat ovat vasta-aineita, jotka sitoutuvat TNF-alfaan, ja neutralisoivat sen.
Haavaisen paksusuolentulehdukseen hoitoon hyväksytty TNF-salpaaja annetaan infuusiona laskimoon eli suoneen (infliximabi) tai injektiona ihon alle (adalimumabi, golimumabi).

Muut lääkehoidot

Muita haavaisen paksusuolentulehduksessa käytettyjä lääkkeitä ovat antibiootit, ripulilääkkeet, probiootit ja kuituvalmisteet. Osa lääkäreistä saattaa kehottaa käyttämään myös ravintolisiä, jos ravintoaineiden saanti on hankaloitunut ripulin tai ruokahaluttomuuden vuoksi.

Leikkaushoito

Kuten sairauksien hoidossa yleensäkin, leikkaushoitoa pyritään välttämään myös haavaisen koliitin kohdalla. Leikkaushoidon välttäminen onkin yksi haavaisen koliitin hoitotavoitteista. Osalle potilaista leikkaushoito on kuitenkin välttämätön vaihtoehto.

Haavaisen paksusuolitulehduksen leikkaushoitoa kutsutaan kolektomiaksi, ja siinä poistetaan paksusuoli. Kolektomia on iso toimenpide, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia suolen toimintaan ja elämänlaatuun. Se saattaa aiheuttaa toistuvaa ulostamisen tarvetta, sekä ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. Toimenpiteen vakavuuden vuoksi leikkauksesta on syytä keskustella perusteellisesti lääkärin kanssa, jotta toimenpiteen riskit ja hyödyt ovat selviä.

Elämäntavat

Ruokavalion merkityksestä haavaista paksusuolentulehdusta sairastavalle ei ole varmaa tutkimustietoa. Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien on tärkeä syödä monipuolisesti ja terveellisesti, aivan kuten kaikkien muidenkin.