Parempaa Elämää on MSD Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin palvelu, johon on koottu tietoa kuluttajille, potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Hoitoon sitoutuminen - mitä se tarkoittaa?

Tyypin 2 diabeetikoita on diagnosoitu Suomessa noin 250 000. Lisäksi noin 200 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Video kertoo, mitä tämä tarkoittaa terveydenhuollon kannalta ja miten diabetesta voidaan ennaltaehkäistä.

Hoitoon sitoutumisen merkitys diabeteksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Hoitoon sitoutuminen on sekä potilaan että yhteiskunnan etu. Potilaan sitoutumisella sekä elämäntapamuutoksiin että lääkehoitoon voidaan edistää potilaan hyvinvointia, parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta ja samalla säästää ylimääräisiä kustannuksia.

Hoitoon sitoutumisen merkitys korostuu kroonisten, koko loppuelämän kestävien sairauksien kohdalla. Yksi esimerkki Suomessa yleisestä kroonisesta sairaudesta on tyypin 2 diabetes.

Lääkehoitoon sitoutuminen on diabeteksen hoidossa tärkeää, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitaan myös pysyviä elämäntapamuutoksia, kuten säännöllistä liikuntaa ja terveellisiä valintoja ruokapöydässä.

Elämäntapamuutoksilla voidaan ennaltaehkäistä taudin puhkeamista tehokkaasti. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon 2D-hankkeessa todettiin, että diabetesriski pieneni vuoden kestäneessä seurannassa riskiryhmään kuuluvilla peräti 69 %:lla painon laskiessa vähintään 5 %. Vertailuryhmänä olivat riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joiden paino ei muuttunut.*

Motivaatio lähtee potilaasta

Yksi lähestymistapa hoitoon sitoutumisen edistämiseen on motivoiva haastattelu -niminen vuorovaikutusmetodi, jonka perusajatuksena on potilaan kohtaaminen uudella tavalla. Tavoitteena on tukea potilaan omahoitoa ja auttaa häntä kestäviin elämäntapamuutoksiin pyrittäessä.

Motivoivan haastattelun avulla hoitoa rakennetaan potilaan arvoista ja osaamisesta, kyvyistä ja tavoitteista käsin. Potilas on ohjaaja ja ammattilaiset auttavat häntä ja tarjoavat esimerkiksi tietoa niistä asioista, joista potilas katsoo tietoa tarvitsevansa.

Terveydenhuollon henkilökunnan kouluttaminen motivoivan haastattelun käyttöön on yksi esimerkki yhteistyöstä, jota MSD tekee suomalaisen terveydenhuollon kanssa. MSD:n palvelutoimintaan kuuluu myös lääketutkimuksia, koulutusta ja muita hoidon vaikuttavuutta tukevia palveluita. Palvelutoiminnan ytimessä on alusta asti ollut lääkkeiden oikean käytön edistäminen.

 

*Saaristo et al. Diabetesriskiä voidaan vähentää perusterveydenhuollon keinoin. Sivut 2369–2379.Suomen Lääkärilehti 26–31/2010 vsk 65.

11-2016-CORP-1100967-0000